Matematika

POMŮCKY A PROGRAMY PRO VÝUKU

Pythagorova věta, Pythagorejský trojúhelník, Pythagorejská čísla a jejich výpočet

Pravoúhlá soustava souřadnic, procvičování souřadnic bodů (Excel)

Prvních 1000 desetinných míst Ludolfova čísla pí

Tabulka prvočísel menších než číslo 1000

Procvičování sčítání přirozených čísel

Procvičování násobení přirozených čísel

Program vydělí dvě čísla, výsledný podíl je zobrazen se zbytkem

Lineární funkce y = kx + q (Excel)

Vypočítá násobek, nejmenší společný násobek, dělitel, největší společný dělitel, rozklad na součin prvočísel

Zajímavosti o Ludolfově čísle pí, historie, mnemotechnická říkačka

Obvody a obsahy rovinných obrazců pro ZŠ

Procvičování odčítání přirozených čísel

Pracovní sešity do matematiky pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia

Program vydělí dvě čísla, výsledný podíl je zobrazen jako desetinné číslo

MATEMATIKA NA INTERNETU

Materiály pro výuku matematiky - ZŠ Na Beránku v Praze 12

Procvičování ekvivalentních úprav rovnic

Fyzikální, matematické a chemické tabulky, on-line převodník jednotek, základní fyzikální konstanty

Matematická kouzla, aritmetické hry, algebra hrou, číselné rébusy

Co je Platónské těleso, historie (Wiki)

Pojmenování velkých čísel v USA a u nás (Wiki)

Matematické JAVA aplety (Java 1.4)

Milionář pro prvňáky

Výukové materiály ZŠ Nýřany pro interaktivní tabuli a PC

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic s jednou neznámou

Výšky, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná

Pracovní listy (angl.)

Početní výkony, zlomky (angl.)

Web, který se věnuje převážně matematice pro ZŠ

Web, s pracovními listy pro matematiku ZŠ

Matematika na internetu - ZŠ Na Beránku v Praze 12

Názorné řešení rovnic pomocí rovnoramenných vah

Cifrikova matematika - užitečné stránky o matematice

Nesnesitelně snadná matematika pro ZŠ

Papírové modely - krychle, kvádr, hranoly, válec, kužel, jehlan ...

O číslech a skupinách čísel (Wiki)

Pracovní listy (angl.)

Online testy z matematiky (angl.)

Výukové materiály ZŠ Tatenice pro interaktivní tabuli a PC

Výukové materiály ZŠ Milady Horákové HK

Online testy (slov.)

KATALOG nekomerčních výukových materiálů nejen z matematiky

(angl.)

Proslulá Khanova Akademie. Výuková videa nejen z matematiky (angl.)

Proslulá Khanova škola. Výuková videa nejen z matematiky (český překlad)

Odkazy na různé zdroje a cvičení na internetu: