Informatika - 4. ročník

Cvičení č. 1 - vnější hardware

Cvičení č. 2 - vnitřní hardware

Cvičení č. 3 - hardware a software