4. ročník

Čj - shoda podmětu s přísudkem

Cvičení ZDE

Cvičení 1 ZDE

Cvičení 2 ZDE

Cvičení 3 ZDE

Cvičení 4 ZDE

Cvičení s letadly 5 ZDE

ČJ - Větná skladba

Větná skladba, věta jednoduchá, souvětí

Věta jednoduchá, souvětí:

cvičení ZDE

cvičení 1 ZDE

cvičení 2 ZDE

Čj - holý a rozvitý přísudek

Cvičení ZDE.

M - osová souměrnost

Cvičení ZDE.

ČJ - slovesný způsob

Určujeme slovesné způsoby: rozkazovací, podmiňovací, oznamovací.

Cvičení ZDE.

Cvičení 2 ZDE.

M - slovní úlohy

Logické slovní úlohy ZDE.

ČJ - mužský rod

Probíráme vzory mužského rodu.

Určování vzorů ZDE.

Pravopisné cvičení ZDE

Pravopisné cvičení 2 ZDE.

Práce s textem ZDE.

Mluvnické kategori ZDE.

M - procvičování

Zde najdete seznam okruhů a cvičení k procvičování.

Procvičujte ZDE

ČJ - ženský rod

Cvičení 1 ZDE

Cvičení 2 ZDE

Pracovní list k vytištění ZDE

Určování vzorů 1 ZDE

Určování vzorů 2 ZDE

Určování vzorů 3 ZDE

Práce s textem - vzory ZDE

M - písemné dělení jednociferným číslem

Počítejte zde.

Počítejte 2 zde.

ČJ - střední rod

Vzory procvičujte zde.

Vzory procvičujte 2 zde.

Vyhledávání v textu zde.

Kategorie podstatných jmen zde.

Určování vzoru zde.

Pracovní list vzory ke stažení.

ČJ - ě/je

Trénujte přímo zde.

Pro pravopis ě nebo je je důležité rozlišit předložku a předponu.

Další procvičování zde.

A kdyby měl někdo málo, může procvičovat také tady.

Dopravní výchova

Pravidla silničního provozu

Škola hrou ZDE

Test křižovatek ZDE

BESIP ZDE