2. ročník

Animal Number Two Clip Art

NÁMOŘNICKÉ PROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

abeceda, věty, pravopisná cvičení ZDE

druhy vět, doplňování ú/ů, slovní druhy,..ZDE

procvičování učiva 2. tř. ZDE

diktáty  ZDE

procvičování ZDE

různá procvičování ZDE

souhrn ZDE

 vzdělávací portál ZDE

 

MATEMATIKA

procvičování matematiky ZDE

numerace ZDE

násobilka ZDE

vzdělávací portál ZDE

 

ČTENÁŘSTVÍ

čteníčko ZDE

ROSTEME S KNIHOU zde