Helmer J.

Informace pro nemocné:

Přírodopis

6. třída: Pavoukovci (učebnice str. 67 - 69)

8. třída: Pohlavní soustava (učebnice str. 104 - 109))

9. třída: Přeměněné horniny (učebnice str. 12 - 13)

Zeměpis

6. třída - Členitost a povrch Afriky (Hz 2 - 3

6. třída - procvičování zeměpisné polohy na : https://slideplayer.cz/slide/2686811/

7. třída - Jižní Asie (učebnice str.108 - 109), Hravý zeměpis (str.45)

8. třída - Kraje ČR

9. třída - Doprava (učebnice str. 44 - 45)

Termíny testů

Přírodopis

6. B - Měkkýši a kroužkovci (24.4.)

8. B - Pohlavní soustava (30.4.)

Zeměpis

8. A - zemědělství a průmysl (24.4.)

8. B - zemědělství a průmysl (23.4.)

odkaz na seterru pro 8.AB:

https://online.seterra.com/cs/vgp/3007?c=PT4SF

9.AB - odkaz na Seterru:

https://online.seterra.com/cs/vgp/3069?c=SJ7CN