Helmer J.

Informace pro nemocné:

Přírodopis

6. třída: Projevy života (12 - 13)

8. třída: Lidská plemena (učebnice str. 51 -53)

9. třída: Minerály (učebnice str. 12 - 13)

Zeměpis

6. třída - Austrálie (učebnice str. 78 -79)

6. třída - procvičování zeměpisné polohy na : https://slideplayer.cz/slide/2686811/

7. třída - Austrálie(učebnice str. 78 -79), Hravý zeměpis (str.50)

8. třída - Pohoří Evropy (HZ str. 5), učebnice (str.11 - 12)

9. třída - Obyvatelstvo(učebnice str. 6 - 7)

Termíny testů

Přírodopis

6. A - Řasy a prvoci (5.2)

6. B - Řasy a prvoci (6.2)

Zeměpis

8. A - východní a jihovýchodní Evropa (7.2.)

8. B - východní a jihovýchodní Evropa (7.2.)

odkaz na seterru pro 8.AB:

https://online.seterra.com/cs/vgp/3007?c=PT4SF

9.AB - odkaz na Seterru:

https://online.seterra.com/cs/vgp/3069?c=SJ7CN