Gerichová Dana

Informace do vyučování

MAT - 7. roč; duben:

Konstrukční úlohy

 • čtyřúhelníky
 • trojúhelníky

Procenta

 • výpočet počtu procent, základu, proc. části
 • promile


Pomůcky:

 • mazací tabulka + fixa
 • tužka HB nebo č. 2
 • pravítko s ryskou
 • kružítko
 • červená a zelená pastelka nebo propiska
 • úhloměrMAT - 8. roč; duben:

Lineární rovnice

 • ekvivalentní úpravy lineárních rovnic
 • řešení lineárních rovnic s jednou neznámou


Pomůcky:

 • mazací tabulka + fixa
 • tužka HB nebo č. 2
 • pravítko s ryskou
 • kružítko
 • červená a zelená pastelka nebo propiska
 • úhloměr


FYZ - 7. roč; duben:

Atmosferický tlak

Archimédův zákon


Informace pro nemocné


MAT - 7. roč: geometrie str. 49 - 64


MAT - 7. roč: aritmetikastr. 113 - 133

MAT - 8. roč: algebra str. 88 - 99
FYZ - 7. roč: str. - 73