Gerichová D.

Informace do vyučování

MAT - 7. roč; únor:

Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

 • přímá úměrnost - tabulka, rovnice, graf
 • nepřímá úměrnost - tabulka, rovnice, graf
 • slovní úlohy


Pomůcky:

 • mazací tabulka + fixa
 • tužka HB nebo č. 2
 • pravítko s ryskou
 • kružítko
 • červená a zelená pastelka nebo propiska
 • úhloměrMAT - 8. roč; leden:

Mnohočleny

 • sčítání mnohočlenů
 • násobení mnohočlenu jednočlenem
 • násobení dvojčlenu dvojčlenem
 • vytýkání před závorku


Pomůcky:

 • mazací tabulka + fixa
 • tužka HB nebo č. 2
 • pravítko s ryskou
 • kružítko
 • červená a zelená pastelka nebo propiska
 • úhloměr


FYZ - 7. roč; leden:

Mechanické vlastnosti tekutin

 • tlak v kapalinách a plynech
 • Pascalův zákon
 • hydrostatický tlak
 • atmosferický tlak


Informace pro nemocné

MAT - 7. roč: aritmetika str. 100 - 109

MAT - 8. roč: algebra str. 70 - 84


FYZ - 7. roč: str. - 61-93