Gerichová Dana

Informace do vyučování

MAT - 7. roč; červen:

Hranol

 • slovní úlohy
 • síť
 • zobrazení hranolu

Číselné a logické řady


Pomůcky:

 • mazací tabulka + fixa
 • tužka HB nebo č. 2
 • pravítko s ryskou
 • kružítko
 • červená a zelená pastelka nebo propiska
 • úhloměrMAT - 8. roč; červen:

Slovní úlohy řešené rovnicí

Konstrukční úlohy

 • Thaletova kružnice
 • konstrukce trojúhelníku

Základy statistiky


Pomůcky:

 • mazací tabulka + fixa
 • tužka HB nebo č. 2
 • pravítko s ryskou
 • kružítko
 • červená a zelená pastelka nebo propiska
 • úhloměr


FYZ - 7. roč; červen:

Potápění, vznášení se, plování těles


Informace pro nemocné


MAT - 7. roč: geometrie str. 67 - 72MAT - 8. roč: geometrie str. 57 - 78


MAT - 8. roč: algebra str. 113 - 121


FYZ - 7. roč: str. - 73