Třída 8.A


Kontakt na třídního učitele:

Mgr. Darina Sotolářová

tel: 577044727 email: sotolarova@zskom1.cz

Aktuální informace:Dejte si do pořádku omluvenky, budeme uzavírat docházku!

Vybírám 160,- Kč na pracovní sešity do JČ na příští školní rok!

20.6. fotografování tříd, jedna společná fotka - 25,- Ještě čtyři žáci/žákyně neodevzdali.

21.6. atletický den - II.stupeň

26.6. cvičná evakuace

19.června - ukončení 4.čtvrtletí i 2.pololetí i celého školního roku...vysvědčení ale až 28.6.!Informace pro rodiče


Připojuji jednu žádost. Nepodepisujte prosím dětem PRÁZDNÉ formuláře, návratky, potvrzení ani jiné kolonky. Žáci si tam pak dopisují nesmysly nebo i věci, o kterých nevíte a které byste normálně nepodepsali. Neučte je podepisovat něco neznámého a nepročteného!

Prosím rodiče, pište omluvenky do ŽK NEPRODLENĚ po absenci Vašich dětí a omlouvejte přesně nejen zameškané dny, ale i hodiny. Toto stále někteří opomíjíte.

Nezapomínejte také prosím na Žádost o uvolnění z vyučování (malý lísteček), pokud Vaše dítě odchází během výuky samo. Text hledejte v záložce Žák - Informace od vyučujících - Sotolářová - příloha rodiče.

Dále zjišťuji, že někteří žáci nepoužívají Bakaláře přes své žákovské heslo, ale používají rodičovské (a bohužel i naopak). Každý z vás má pod hesly jiné prostředí a jiné možnosti informací - užívejte je prosím také zvlášť. Kdo heslo nemá, přijde za mnou.

Školní časopis: