Úradníková V.

Český jazyk a literatura:

Pro zájemce možnost doučování v pondělí po 6. vyučovací hodině nebo v úterý od 7:00 hod v učebně 310 - po předchozí domluvě!

Všichni by měli mít odevzdaný čtenářský deník s 2. záznamem o četbě - poslední termín byl 7. ledna!

Termín odevzdání domácí kontrolní slohové práce je v pátek 11. ledna!

Začněte hledat a vybírat vhodný text k recitaci, koncem ledna ho po vás budu chtít!

7.B a 7.C

Dokončujete pracovní list na druhy přísudků a opakujete a procvičujete učivo na pololetní písemnou práci - podle pracovního listu, ve kterém jsou stejné typy úkolů jako budou v PPP (Dalton). Noste si je do hodin! V pátek 11.1. a v pondělí 14.1. máme mluvnici!

Pololetní písemnou práci píšeme v úterý 15. ledna!

8.C

Opakujete a procvičujete učivo na pololetní písemnou práci a učivo o významových poměrech prostřednictvím pracovních listů (Dalton) - noste si je do hodin! V pátek 11.1. a v úterý 15.1. máme mluvnici!

Pololetní písemnou práci píšeme ve středu 16. ledna!

Informace pro výuku