Trojnová B.

Informace do výuky

Dějepis

- 6. roč. Nejstarší civilizace

Egypt, Indie, Čína, Mezopotámie

- 7. roč. Evropa v pozdním středověku, poslední Přemyslovci, Lucemburkové

- 9. roč 2. svět. válka, domácí a zahraniční odboj, situace v našich zemích

Anglický jazyk

6. roč. Present simple, present continuous, have got vs. be

7. roč. Food, Countable and uncountable noun

a/ an/ the, some/ any

Past simple

9. roč. Nouns and adjectives

Present Perfect vs. Past Simple

Informace pro nemocné

  • Dotazy na učivo můžete zaslat na adresu trojnova@zskom1.cz

D 6. r. - prostudovat v učebnici, doplnit pracovní sešit

7.r. - prostudovat v učebnici, doplnit pracovní sešit

9.. r. - prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

AJ Materiály k doplnění možno vyzvednout u p. Trojnové.

Pracovat s učebnicí a pracovním sešitem