Steska R.

6. třída

Školní rok 2018/2019

letos neučím

Následující písemná opakování

16.10.2017 Písemné opakování - Planeta Země, vznik života, projevy života, podmínky života,rozmanitost přírody

9.11.2017 Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné mnohobuněčné organismy, třídění organismů (6.B)

10.11.2017 Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy třídění organismů

27.11.2017 Písemné opakování - Viry, bakterie, sinice

18.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.B)

22.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.A)

5.2.2018 Písemné opakování - Prvoci žahavci, ploštěnci, hlísti

1.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.B)

2.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.A)

26.3.2018 Písemné opakování - Pavoukovci, korýši, mnohonožky, stonožky

4.6.2018 Písemné opakování - Hmyz

7. ročník

Školní rok 2018/2019

25.10.2018 Písemné opakování - Strunatci, Obratlovci, Paryby , ryby

3.11.2018 Písemné opakování - Obojživelníci, plazi

4.2.2019 Písemné opakování - Ptáci (7AC)

5.2.2019 Písemné opakování - Ptáci (7B)

Následující písemná opakování


x.4.2018 Písemné opakování - Savci (7C)

x.4.2018 Písemné opakování - Savci (7A)

x.5.2018 Písemné opakování - Mechorosty, kapraďorosty, jehličnany, les

x.6.2018 Písemné opakování - Rostlinné orgány

8. ročník

Školní rok 2018/2019

19.10. 2018 Písemné opakování - Opěrná soustava

5.11. 2018 Písemné opakování - Pohybová soustava

30.11.2018 Písemné opakování - Cévní soustava

17.12.2018 Písemné opakování - Dýchací soustava


Následující písemná opakování

x.2.2018 Písemné opakování -Trávící soustava

x.3.2018 Písemné opakování - Rozmnožovací soustava

x.4.2018 Písemné opakování - Vylučovací a krycí soustava

x.6.2018 Písemné opakování - Smysly

9. ročník

Školní rok 2018/2019

25.10. 2018 Písemné opakování - Vesmír, planeta Země Nerost a hornina Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů

20.12. 2018 Písemné opakování - Nerosty

7.2. 2019 Písemné opakování - Vnější a vnitřní geologické děje

Následující písemná opakování

x.3.2018 Písemné opakování - Horniny

Ekologický přírodopis

Školní rok 2018/2019

20.11 2018 Písemné opakování - Ekologie, vztahy mezi organismy a prostředím, abiotické podmínky života

9.1 2019 Písemné opakování - Biotické podmínky života

Následující písemná opakování


x.3.2018 Písemné opakování - Lesní ekosystém

Praktika z Pp

Dokumenty ke stažení