Sotolářová D.

Informace do výuky - konec ledna

Čeština 7.A - mluvnice - dokončíme přívlastek (DÚ na pátek z učebnice 86/6 - první dvě věty opsat do sešitu, vyhledat a určit přívlastky), otestuji, jestli jste pochopili. Vysvětlíme VV přívlastkovou.

- sloh - Charakteristika. Skupinová práce Naše parta.

- literatura - dokončíme literaturu středověku (PS). Budete vybírat básničky pro třídní kola recitací. Vyrobíte si nový plakát pro Čtenářskou knihovničku.

Čeština 8.A, 8.B - mluvnice - stále budete trénovat druhy souvětí, rozlišeni VH a VV a interpunkci. Začátkem února - 5.2. - napíšete na toto učivo zvlášť test.

Domluvili jsme se na obvyklý čtvrtek ráno (24.1.) na procvičovací "dílně", tak přijďte. Tentokrát s PS do JČ.

- sloh - Charakteristika literární nebo filmové postavy (Adrian Mole, ukázka z Čítanky 8 + PL) - dokončíte.

- literatura - K. H. Mácha. Pracovali jsme v PS na s. 14. Budete vybírat básničky pro třídní kola recitací. Vyrobíte si nový plakát pro Čtenářskou knihovničku.

Dějepis 7.A - Probrali jsme zapomenutou gotiku. Zadám projekt Hrady na II.pololetí - zaměříte se zejména na moravské hrady. První test do druhého pololetí v úterý 29.1. - poslední Přemyslovci, Lucemburkové, gotika.

Dějepis 8.A,B - Dokončíme zápis Průmyslová revoluce, přejdeme na národní hnutí v 1.pol.19.st. .

Němčina 7 - lekce 2 - Meine Familie. Popis rodiny ve větách. Rodokmen - práce ve skupinách. DÚ na středu /vlastně na pondělí, protože NJ ve středu odpadne kvůli zeměpisnému pořadu/ z PS s. 24/6,8 (zopakujete si časování sloves). Přídavná jména k popisu.

Němčina 8 - 6. lekce - test za 6.lekci ve čtvrtek 24.1., poslední dvě hodiny jste věnovali opakování, tak se nebojte. Začnu vybírat peníze na NOVÉ pracovní sešity 2.dílu - neznám ještě přesnou částku po slevě. Od února totiž budete mít i 2. díl učebnice.

Informace pro nemocné - konec ledna

JČ 7 - Přívlastek opakování z 6.r. - shodný, neshodný. Uč. s. 84-86, PS s. 36-37. Vyjádření přívlastku VV přívlastkovou. Uč. s. 96-97, PS s. 43.

D 7 - Lucemburkové 97 - 103. Gotika 115 - 120. Evropa ve středověku uč. od str. 78-88 přehled.

JČ 8 - Souvětí, interpunkce. Konečné shrnutí. Uč. str. 78-96. PS str. 38-45.

D 8 - Průmyslová revoluce od s. 69. Evropa v 1.pol.19.st. od str. 76-81.

NJ 7 - 2. lekce - Rodina, pojmenování, popis členů, povolání, přídavná jména, zájmena, sloveso haben.

NJ 8 - 6. lekce - opakování na test za 6. lekci. Nové učebnice a PS - 2.díl.

Nemocní si po příchodu do školy sami zajistí dopsání učiva, doplnění PS,PL a dodání dlouhodobých úkolů.

Další informace čerpejte prosím ze záložky Informace do výuky a z měsíčních plánů.

Dotazy na konkrétní učivo směřujte prosím na můj pracovní mail sotolarova@zskom1.cz.