Onderková Z.

FYZIKA

Informace pro výuku: Informace pro nemocné:

6. ročník: Hmotnost a její měření učebnice strana 28-32

7. ročník: Rovnováha na páce, kladce učeb. str. 51-54

8. ročník: Změny skupenství učeb. str. 52-61

9. ročník: Cívka, elektromagnet, elektromotor učeb. str. 8-18

CHEMIE

Informace pro výuku: Informace pro nemocné:

8. ročník:PSP, Chemické reakce učeb. str. 16-18, 30-34,

9. ročník: Přírodní látky viz příloha

Další dotazy nebo pracovní listy si vyžádejte na adrese onderkova@zskom1.cz