Onderková Z.

FYZIKA

Informace pro výuku: Informace pro nemocné:

6. ročník: Hustota učebnice strana 49-52

7. ročník: Mechanické vlastnosti tekutin učeb. str. 61-69

8. ročník: Vesmír

9. ročník: Světelné jevy

CHEMIE

Informace pro výuku: Informace pro nemocné:

8. ročník: Anorganické sloučeniny učeb. str. 76 - 90

9. ročník: Plasty učeb. str. 106 - 111

Další dotazy nebo pracovní listy si vyžádejte na adrese onderkova@zskom1.cz