Láznová J.

Český jazyk a literatura

•noste si všechny potřebné pomůcky

•Čj-Ml: učebnice-Fraus (U), pracovní sešit Hravá čeština (PS), sešit: Český jazyk-Mluvnice(444/464) Čj-S: učebnice-Fraus (U), pracovní sešit Hravá čeština (PS), sešit: Sloh (424)

Čj-Lv: pracovní sešit Hravá literatura (PS), sešit: Literární výchova (424)

•v hodinách buďte pozorní, plňte zadané úkoly a cvičení, mějte v sešitech všechny zápisy

•v případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte zeptat, učivo, které vám nejde, procvičujte také doma

Diktát jednou měsíčně, testy a pravopisná cvičení průběžně.

Informace pro nemocné:

- přečtěte si informace k danému měsíci, projděte si příslušné stránky v učebnici, vypracujte cvičení v pracovním sešitě

- doplňte si chybějící zápisy v sešitě

- případné dotazy pište na laznova@zskom1.cz

- v případě potřeby se po návratu přijďte domluvit na konzultaci k zameškanému učivu

Září a říjen:

Literatura - vypracovat referát "Moje četba" dle zadaných termínů. Za pololetí mít zapsané 2 vybrané knihy ve čtenářském deníku. Knihy ve čtenářském deníky mohou být ze seznamu doporučené četby (v příloze) nebo žákem zvolené knihy po schválení učitelem.

Mluvnice - Formy českého jazyka UČ str. 102 - 105, PS str. 45, 46, 48

Zvuková stránka jazyka UČ str. 95 - 97

Tvarosloví, slovní druhy, UČ str. 9, 10, PS str. 2, 4.

Sloh - vypravování, slohová písemná práce (6.11), druhy osnovy, jazykové prostředky, PS str. 61, 62

Listopad:

Mluvnice - druhy podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, látková, pomnožná, hromadná, jména obecná a vlastní, skloňování region. jmen) UČ str. 11 - 15.

Sloh - výpisek, UČ str. 127, PS str. 60 celá

Žáci odevzdají nejpozději do 15. ledna samostatnou domácí slohovou práci podle zadání soutěže: https://www.kfbz.cz/literarni-soutez-hledani-0, může být povídka, cestopis, vypravování, popis apod. , báseň, minimálně na stranu A4 do sešitu slohu či na samostatný papír. Vybrané práce budou zaslány do soutěže.

Test 26. 11. na podstatná jména pomnožná, hromadná a látková.

Diktát 28.11.

Literatura - antická báje, mýtus, epos