Gerberyová K.

Informace pro výuku BŘEZEN

6.A - Rov

 • Prevence zneužívání návykových látek - Pozitivní životní cíle a hodnoty
 • Nejčastěji zneužívané návykové látky.
 • Účinky NL na lidské tělo

8.A,B,C - Rov

 • Osobní bezpečí -Nebezpečí kolem nás Domácí násilí...
 • Škola a násilí.
 • Žijeme v bezpečí x nebezpečí číhá všude - Dodržování pravidel bezp. a ochr. zdraví, bezp. v dopravě, znalost silničního provoz.
 • Bezpečné chování a komunikace

9.A - Rov

 • Proč nebrat drogy
 • Kdo nám může pomoci od závislosti?
 • Drogy a sport
 • Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog?

7.A,B,C - Etika

  • Otevřená komunikace
  • Akceptace druhého
  • Empatie

Tv a SH - 6.-9.roč - viz MP 2.st.

Informace pro nemocné

zápis lze okopírovat, dobrovolné úkoly a práci v hodině - NE!

6.A - Rov : po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. - 129 -133

8.A,B,C - Rov : po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. - 118
 • uč.str. - 120
 • uč.str. - 121-124

9.A - Rov: po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. - 114
 • uč.str. - 115-117
 • uč.str. - 119

7.A,B,C - Etika : *Hodiny Etiky jsou vedeny prožitkovou metodou

*PL - viz přílohy

*PL - nejsou součástí každé vyuč. hodiny, žákům je kopíruji, je důležité, aby se zajímali o probrané téma u mě (dodatečně dodám, mohou si je taky z přílohy vytisknout sami). Některé PL si mohou doma vypracovat sami, u jiných nelze...když se ve třídě pracuje ve skupinách...

Absence = deficit, prožít si situaci mohou žáci jenom když jsou přítomni...

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ - PIŠTE NA můj ŠKOLNÍ E-MAIL: gerberyova@zskom1.cz