Gerberyová K.

Informace pro výuku LEDEN

6.A - Rov

 • Osobní hygiena, Kosmetická péče
 • Duševní hygiena, únava, stres, relaxace, regenerace, aktivní pohyb - význam pro zdraví - psychohygiena
 • Zdravá výživa, biologická a energetická hodnota potravin, pitný režim
 • Úprava potravin, sestavování jídelníčku

8.A,B,C - Rov

 • Prevence zneužívání návykových látek - Drogy kolem nás, vstupní drogy, rozdělení návyk.látek, trestní činnost, dopink
 • Závislost, druhy závislosti
 • Auto-destruktivní závislosti - psychická onemocnění, násilí proti sobě samému, alkohol, kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, násilné chování, těžké životní situace...(Opakování)

9.A - Rov

 • Malý človíček má hlad
 • Výživa dětí - sportovců
 • Drogy a sport
 • Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog

7.A,B,C - Etika

  • sebehodnocení, sebeprezentace, podpora sebeoceňování, volba povolání

Tv a SH - 6.-9.roč - viz MP 2.st.

Informace pro nemocné

zápis lze okopírovat, dobrovolné úkoly a práci v hodině - NE!

6.A - Rov : po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • č.str. - 116
 • uč.str. - 118
 • uč.str. - 124
 • uč.str. - 127

8.A,B,C - Rov : po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. - 84
 • uč.str. - 87
 • uč.str. - 89
 • uč.str. - 91
 • uč.str. - 92
 • uč.str. - 103

9.A - Rov: po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. - 102
 • uč.str. - 104

7.A,B,C - Etika : *Hodiny Etiky jsou vedeny prožitkovou metodou

*PL - viz přílohy

*PL - nejsou součástí každé vyuč. hodiny, žákům je kopíruji, je důležité, aby se zajímali o probrané téma u mě (dodatečně dodám, mohou si je taky z přílohy vytisknout sami). Některé PL si mohou doma vypracovat sami, u jiných nelze...když se ve třídě pracuje ve skupinách...

Absence = deficit, prožít si situaci mohou žáci jenom když jsou přítomni...

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ - PIŠTE NA můj ŠKOLNÍ E-MAIL: gerberyova@zskom1.cz