Gerberyová K.

Informace pro výuku ÚNOR

6.A - Rov

 • Civilizační choroby jako důsledek změn životního stylu
 • Etické vztahy k nemocnému...
 • Základy 1.pomoci

8.A,B,C - Rov

 • Prevence zneužívání návykových látek - Jak se ubránit, jak pomoci?
 • Centra odborné pomoci.. +Opakování
 • Osobní bezpečí - Agresivita patří k životu...?
 • Nebezpečí kolem nás Domácí násilí...

9.A - Rov

 • Jak se nestát obětí reklamy ve výživě?
 • Prevence zneužívání NL - a společenská nebezpečnost
 • Důvody vzniku závislosti
 • Drogy aneb jak se nestát závislým.

7.A,B,C - Etika

  • Pozitivní hodnocení druhých
  • Pochvala
  • Otevřená komunikace

Tv a SH - 6.-9.roč - viz MP 2.st.

Informace pro nemocné

zápis lze okopírovat, dobrovolné úkoly a práci v hodině - NE!

6.A - Rov : po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • vím,co jím-soubor videí

8.A,B,C - Rov : po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. - 112
 • uč.str. - 114
 • uč.str. - 115
 • uč.str. - 117

9.A - Rov: po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. - 109
 • uč.str. - 110
 • uč.str. - 112

7.A,B,C - Etika : *Hodiny Etiky jsou vedeny prožitkovou metodou

*PL - viz přílohy

*PL - nejsou součástí každé vyuč. hodiny, žákům je kopíruji, je důležité, aby se zajímali o probrané téma u mě (dodatečně dodám, mohou si je taky z přílohy vytisknout sami). Některé PL si mohou doma vypracovat sami, u jiných nelze...když se ve třídě pracuje ve skupinách...

Absence = deficit, prožít si situaci mohou žáci jenom když jsou přítomni...

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ - PIŠTE NA můj ŠKOLNÍ E-MAIL: gerberyova@zskom1.cz