Gerberyová K.

Informace pro výuku KVĚTEN

6.A - Rov

 • Pohybová aktivita a zdraví - pohybové činnosti...
 • Hygiena pohybových činností
 • Tělovýchovné instituce

8.A,B,C - Rov

 • Sexuální výchova - odlišnosti, poruchy pohlavní identity
 • Reprodukční zdraví dospívajících
 • Co k lásce patří a co ne
 • Plánované rodičovství, antikoncepce

9.A - Rov

 • Bezpečnost v silničním provozu
 • Poskytování 1.pomoci
 • Sexuální výchova - plánované rodičovství
 • Těhotenství, péče o dítě...

7.A,B,C - Etika

  • Schopnost spolupráce - základní pravidla
  • radost ze společné práce a výsledku
  • zhotovíme symbol

Tv a SH - 6.-9.roč - viz MP 2.st.

Informace pro nemocné

zápis lze okopírovat, dobrovolné úkoly a práci v hodině - NE!

6.A - Rov : po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • materiál u vyučující

8.A,B,C - Rov : po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. -128-130
 • uč.str. - 131
 • uč.str. - 132-133
 • uč.str. -134-136

9.A - Rov: po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce

 • uč.str. - 130
 • uč.str. - 131
 • uč.str. - 132-134
 • uč.str. - 135-137

7.A,B,C - Etika : *Hodiny Etiky jsou vedeny prožitkovou metodou

*PL - viz přílohy

*PL - nejsou součástí každé vyuč. hodiny, žákům je kopíruji, je důležité, aby se zajímali o probrané téma u mě (dodatečně dodám, mohou si je taky z přílohy vytisknout sami). Některé PL si mohou doma vypracovat sami, u jiných nelze...když se ve třídě pracuje ve skupinách...

Absence = deficit, prožít si situaci mohou žáci jenom když jsou přítomni...

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ - PIŠTE NA můj ŠKOLNÍ E-MAIL: gerberyova@zskom1.cz