Všetečková K.

Informace pro výuku
Týden 2. - 6. 5. 2016
6.A - český jazyk
mluvnice:
- SLOVESA
- mluvnické kategorie sloves (opakování), podmiňovací způsob (nová látka, velmi intenzivně se na ni zaměříme)
- doma pište a procvičujte diktáty, prosím

literatura:
- pokračujeme ve čtení pověstí

sloh:
- mluvní cvičení (vybraní žáci)
- cvičení zaměřená na na kultivovaný projev zejména při popisování
- druhy popisu

7.A, C - český jazyk
mluvnice:
- velmi intenzivně se budeme věnovat procvičování určování druhů vedlejších vět
- nově začneme nauku o významu slov

literatura:
- dokončíme povídání o barokní literatuře

sloh:
- dokončíme strukturovaný životopis J. A. Komenského
- nezapomeňte si připravit mluvní cvičení (vybraní žáci)
- kdo neodevzdal, v pondělí 2.5 NEJPOZDĚJI odevzdá slohovou práci na A4 s charakteristikou nejlepšího kamaráda

7.A - angličtina
- nová gramatika STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
- neustále budeme procvičovat gramatiku základních časů (přítomného a minulého) + počitatelná a nepočitatelná podstatná jména


8.B -angličtina
- neustále budeme procvičovat novou gramatiku minulého času průběhového, ve větách se zaměříme na rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým, taktéž se budeme postupně učit slovíčka ze 3. lekce v učebnici sekce A, B, C, D

9.A - angličtina
- vysvětlíme a procvičíme použití gerundia v angličtině, tento měsíc se kromě gramatiky zaměříme především na samostatný mluvený projev!!!
- prohloubíme a především ve formě mluveného projevu procvičíme gramatickou konstrukce There is someone + -ing, I can hear/ see someone + -ing


9.A - rodinná výchova
- diskutujeme na téma OSOBNÍ BEZPEČNOSTI

Informace pro nemocné
Týden 25. - 29. 4. 2016

6.A - český jazyk 
mluvnice:
- UČEBNICE: str. 59/ cv. 1, 3 (ústně); str. 60/ cv. 6, 7 do cvičného sešitu
- PRACOVNÍ SEŠIT: str. 29/ cv. 1, 2, 3
- dále jsme pracovali na pracovních listech, v případě zájmu mě kontaktujte na mé e-mailové adrese vseteckova@zskom1.cz a já vám je zašlu

literatura:
- čtení pověstí

sloh:
- kdo neodevzdal popis vysněného pokojíčku, učiní tak ihned po nástupu do školy

7.A, C - český jazyk
mluvnice:
- procvičovali jsme rozbor vět a určování větných členu, obzvláště jsme se zaměřovali na příslovečná určení (ať si děti po nástupu do školy doplní od spolužáků)

literatura:
- pokračovali jsme v povídání a hlavně v zápise o J. A. Komenském a dalších českých barokních spisovatelích

sloh:
- pokračovali jsme na zpracovávání strukturovaného životopisu J. A. Komenského

7.A - angličtina
- prosím, neustále si procházejte slovíčka z celé 4. lekce
- po návratu do školy vám rozdám pracovní listy na procvičení minulého času prostého a přítomného času prostého (pokud potřebujete, ráda vám je pošlu na e-mail --> kontaktujte mě na e-mailové adrese vseteckova@zskom1.cz)
- začali jsme novou lekci č. 5 --> učebnice str. 56

8.B - angličtina
- učebnice: str. 37
- pracovní sešit: str. 29 - celá stránka
- pracovní sešit: str. 76/ lekce 3 TIMES AND PLACES, naučte se slovíčka 
                ze sekcí A, B, C, D
- pracovali jsme na pracovních listech, v případě zájmu mě kontaktujte na adrese vseteckova@zskom1.cz a já vám je zašlu

9.A - angličtina
- učebnice: str. 48 + 49 (podtrhat, vypsat a naučit se neznámá slovíčka)
- pracovní sešit: str. 37

9.A - rodinná výchova
- v hodinách pracujeme na pracovních listech, která vám dodám po vašem příchodu do školy, v případě potřeby vám je samozřejmě ráda pošlu na e-mail, v tom případě mě kontaktujte na adrese vseteckova@zskom1.cz
Comments