Úradníková V.

Informace pro výuku

Český jazyk a literatura
 • noste si všechny potřebné pomůcky
 • Čj-Ml: učebnice-Fraus (U), pracovní sešit Hravá čeština (PS), sešit: Český jazyk-Mluvnice(444/464)                               Čj-S: učebnice-Fraus (U), pracovní sešit Hravá čeština (PS), sešit: Sloh (424)                                                                 Čj-Lv: pracovní sešit Hravá literatura (PS), sešit: Literární výchova (424)
 • v hodinách buďte pozorní, plňte zadané úkoly a cvičení, mějte v sešitech všechny zápisy
 • v případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte zeptat, učivo, které vám nejde, procvičujte také doma
září
7.B,C
Ml:  Tvarosloví, skladba - opakování, VPP, psaní velkých písmen
Opakování na VPP - daltonská výuka: pracovní list, pracovní sešit, úkoly v učebnici - zadání v sešitě Čj-mluvnice!

Lv:   Žánry epické (cestopis, kroniky, letopisy, legendy)
Úkol na 24.9. - Čtenářský deník: přehled prázdninové četby a záznam o knize - osnova v sešitě Literární výchova!

 S:    Vypravování - zážitek z prázdnin
Úkol na 21.9. - mluvní cvičení na téma: Můj nej..... prázdninový zážitek - zásady mluvního cvičení v sešitě Sloh!

8.C  
Ml:    Skladba - věta jednoduchá (VJ), souvětí (S), opakování na VPP, grafické znázornění VJ a jednoduchého S
Opakování na VPP: pracovní listy (1/A4+2), sešit Čj-mluvnice

Lv:   Formování novodobého českého národa
Úkol na 25.9. - Čtenářský deník: přehled prázdninové četby a záznam o knize - osnova v sešitě Literární výchova!

 S:   Výtah
Úkol na 21.9. - mluvní cvičení: krátký odborné pojednání o zajímavé věci, místě, události,... (jednoduchý výklad)


Hudební výchova
 • noste si pomůcky:  6. - 8. ročník - eurosložka + euroobaly,  9. ročník: notový sešit
 • v hodinách buďte aktivní, plňte zadané úkoly
6. r.    1. strana - Hudební výchova + obrázky, kresby, 2. strana - učivo 6. ročníku + doplnit obrázky s popisky, kresby ad.
7. r.    1. strana - Hudební výchova + obrázky, kresby, 2. strana - učivo 7. ročníku + doplnit obrázky s popisky, kresby ad.  
8. r.     donést eurosložku do Hv ze 6. ročníku, příp. si pořídit novou
9. r.     1. strana - obrázky s popisky, kresby ad. k učivu 9. ročníku + učivo 9. ročníku (2. strana nebo začleněné do 1. strany)
Informace pro nemocné

Český jazyk a literatura
 • přečtěte si informace v levém sloupci, projděte si příslušné stránky v učebnici, vypracujte cvičení v pracovním sešitě
 • doplňte si chybějící zápisy v sešitě
 • případné dotazy pište na uradnikova@zskom1.cz
 • v případě potřeby se po návratu přijďte domluvit na konzultaci k zameškanému učivu


září
7.B,C
Ml:    Tvarosloví, skladba - opakování: pracovní list, PS
          Psaní velkých písmen

Lv:    Opakování: PS-str.2-3 (po 17.9.)
          Žánry epické - cestopis: PS-str.12-13 (po 17.9.)

 S:    Vypravování


8.C
Ml:    Opakování: U-str.6-8, PS-str.2-3


Lv:    Formování novodobého českého národa 


 S:    Výtah
               


Hudební výchova
 • přečtěte si informace v levém sloupci, doplňte si chybějící úkoly a zápisy
 • případné dotazy pište na uradnikova@zskom1.cz
6. r.    Vokální a instrumentální činnosti 
7. r.    Vokální a instrumentální aktivity
8. r.    Vokální a instrumentální aktivity individuální a společné 
9. r.    Vokální a instrumentální aktivity
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  54 kB verze 1 9. 1. 2018 13:07 Valerie Úradníková