Úradníková V.

Informace pro výuku

Český jazyk a literatura
  • noste si všechny potřebné pomůcky
  • Čj-Ml: učebnice, pracovní sešit Hravá čeština, sešity Český jazyk-Mluvnice-školní (424) a Čj-Ml-cvičný sešit (444)       Čj-S: učebnice, pracovní sešit Hravá čeština, sešit Sloh (424)                                                                                         Čj-Lv: pracovní sešit Hravá literatura a sešit Literární výchova (424)
  • v hodinách buďte pozorní, plňte zadané úkoly a cvičení, mějte v sešitech všechny zápisy
  • v případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte zeptat, učivo, které vám nejde, procvičujte také doma
červen
6.B
Ml:    Skladba - věta jednoduchá a souvětí
!!! Opakujeme a procvičujeme učivo na závěrečnou písemnou práci - termín 12.6.

Lv:    Dobrodružná literatura - motiv, vypravěč, prostředí, postavy
 S:    Dopis

7.C  
Ml:    Nauka o tvoření slov a nauka o významu slov
!!! Opakujeme a procvičujeme učivo na závěrečnou písemnou práci - termín 12.6.
   určování větných členů, nahrazování VČ vedlejší větou stejného druhu, druhy vedlejších vět

Lv:   Pobělohorská tvorba barokní

 S:   Výtah z odborného textu

9.A,C
Ml:   Souhrnné opakování učiva
!!! Vaše závěrečná práce žáka 9. ročníku bude ohodnocena známkou za český jazyk (pravopis, stylistika), ta bude mít stejnou váhu jako klasická ZPP = dobře si tedy práci před odevzdáním zkontrolujte!!!

Lv:  Divadelní, filmová a televizní tvorba

 S:   Proslov; Diskuse

Mediální výchova - 9.A,B,C
  • noste si všechny potřebné pomůcky: sešit Mediální výchova (424) a další podle aktuálních požadavků
  • v hodinách buďte aktivní, plňte zadané úkoly, mějte v sešitě všechny zápisy
- téma: Reklama

Informace pro nemocné

Český jazyk a literatura
  • přečtěte si informace v levém sloupci, projděte si příslušné stránky v učebnici, vypracujte cvičení v pracovním sešitě
  • doplňte si chybějící zápisy v sešitě
  • případné dotazy pište na uradnikova@zskom1.cz
  • v případě potřeby se po návratu přijďte domluvit na konzultaci k zameškanému učivu


červen
6.B
Ml:   Skladba - věta jednoduchá: U-str.79-83, PS-str.32-35; souvětí - U-str.84-92, PS-str.36-44
        Skladba - základní větné členy: U-str.68-70, PS-str.27-28; rozvíjející větné členy: U-str.72-77, PS-str.29-31

Lv:   Dobrodružná literatura: PS-str.46-52 (+ 53-54)
 S:    Dopis: U-str.115-117, PS-str.54-56
 
7.C
Ml:  Nauka o tvoření slov: U-str.31-56, PS-str.10-20; Nauka o významu slov: U-str.9-30, PS-str.4-9
- dokončit všechny úkoly v pracovním sešitě na větné členy a vedlejší věty, určovat větné členy v různých větách a druhy vedlejších vět v různých souvětích (učebnice)
              
Lv:   Pobělohorská tvorba barokní: PS-str.64-66 
        Česká humanistická literatura: PS-str.60-63
 S:    Výtah z odborného textu: U-str.125-126, PS-str.60
               
9.A,C
Ml:   Slovní zásoba a její rozvoj: U-str.10-29, PS-str.4-9
 


Lv:   Světová literatura 2. poloviny 20.st.:PS/9-str.2-25; Česká literatura 2. poloviny 20.st.:PS/9-str.26-67

S:    Proslov: U-str.135-136, PS-str.59; Diskuse: U-str.136-139, PS-str.60

Mediální výchova - 9.A,B,C

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  54 kB verze 1 9. 1. 2018 13:07 Valerie Úradníková
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  36 kB verze 1 9. 1. 2018 13:03 Valerie Úradníková
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  32 kB verze 1 9. 1. 2018 13:03 Valerie Úradníková