Úradníková V.

Informace pro výuku

Český jazyk a literatura
 • noste si všechny potřebné pomůcky
 • Čj-Ml: učebnice-Fraus (U), pracovní sešit Hravá čeština (PS), sešit: Český jazyk-Mluvnice(444/464)                               Čj-S: učebnice-Fraus (U), pracovní sešit Hravá čeština (PS), sešit: Sloh (424)                                                                 Čj-Lv: pracovní sešit Hravá literatura (PS), sešit: Literární výchova (424)
 • v hodinách buďte pozorní, plňte zadané úkoly a cvičení, mějte v sešitech všechny zápisy
 • v případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte zeptat, učivo, které vám nejde, procvičujte také doma
listopad
7.B,C
Ml:  Skladba - podmět, vedlejší věta podmětná, přísudek
Procvičujeme věty jednočlenné a dvojčlenné: U-str. 76-77, PS-str.31, základní větné členy: U-str.78-79, PS-str.32 a psaní velkých písmen: U-str. 107-109, PS-str.50-51 + pracovní listy

Lv:   Žánry lyrické, tvořivé činnosti s lit. textem
Dokončujeme cestopis a drama.

 S:    Popis výrobků, popis uměleckých děl
Dokončujeme vypravování podle osnovy:U-str.131-137, PS-str.62-63

8.C  
Ml:    Skladba - významové poměry mezi větnými členy (VČ)
Dokončujeme a procvičujeme významové poměry mezi větami hlavními (VH): U-str.56-71, PS-str.34-35, 
průběžně procvičujte také grafické znázornění VJ a hlavně určování VČ - vybírejte z nabídky vět -15/18!

Lv:   Balada lidová, umělá, Čelakovský, Erben

 S:   Výklad
Stále pracujeme s odbornými texty z různých oborů = výklady, pracujeme s klíčovými slovy a hlavními myšlenkami, umíme vytvořit osnovu, výpisky a výtah: U-str.129-132, PS-str.51-52
Na pátek 2.11. mějte dokončený úkol z minulé hodiny, čeká vás samostatná práce!


Hudební výchova
 • noste si pomůcky:  6. - 8. ročník - eurosložka + euroobaly,  9. ročník: notový sešit
 • v hodinách buďte aktivní, plňte zadané úkoly
6. r.     dokončený pracovní list č.1 (noty, hudební abeceda), doplněný text k písni Náměšť, tvorba vlastní sloky, zpěv
7. r.     dokončený pracovní list č.1 (noty, hudební abeceda), výběr písně pro zpěv = hodnocení vokálního projevu
8. r.     doplnit pracovní listy - záznam hudby, předznamenání + představujete své oblíbené písně!
9. r.     dokončujeme orientaci v notovém záznamu, připravujete si hudební aktuality! 
Informace pro nemocné

Český jazyk a literatura
 • přečtěte si informace v levém sloupci, projděte si příslušné stránky v učebnici, vypracujte cvičení v pracovním sešitě
 • doplňte si chybějící zápisy v sešitě
 • případné dotazy pište na uradnikova@zskom1.cz
 • v případě potřeby se po návratu přijďte domluvit na konzultaci k zameškanému učivu


listopad
7.B,C
Ml:    Podmět: U-str.79-80, PS-str.32-33, VV podmětná: U-str.91-92, PS-str.39
         Přísudek: U-str.81, PS-str.33-34


Lv:    Žánry lyrické
          

 S:    Popis výrobků: U-str.111-112, PS-str.53-54
        Popis uměleckých děl: U-str.112-114, PS-str.55


8.C
Ml:    Významové poměry mezi VČ: U-str.72-74, PS-str.36


Lv:     Balada lidová, umělá, Čelakovský, Erben

 S:    Výklad: U-str.115-119, PS-str.56-57
 
            Hudební výchova
 • přečtěte si informace v levém sloupci, doplňte si chybějící úkoly a zápisy
 • případné dotazy pište na uradnikova@zskom1.cz
6. r.    Hudební rytmus
7. r.    Rytmické a melodické zákonitosti, taktování, rozvoj hud. sluchu a hud. představivosti, kánony
8. r.    Orientace v hud. prostoru a analýza skladby (baroko) 
9. r.    Orientace v hud. prostoru a analýza skladby (dějiny hudby, romantismus) 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  54 kB verze 1 9. 1. 2018 13:07 Valerie Úradníková