Úradníková V.

Informace pro výuku

Český jazyk a literatura
  • noste si všechny potřebné pomůcky
  • Čj-Ml: učebnice, pracovní sešit Hravá čeština, sešit Český jazyk-Mluvnice-školní (424) a Čj-Ml-Cvičný sešit (444)         Čj-S: učebnice, pracovní sešit Hravá čeština, sešit Sloh (424)                                                                                         Čj-Lv: pracovní sešit Hravá literatura a sešit Literární výchova (424)
  • v hodinách buďte pozorní, plňte zadané úkoly a cvičení, mějte v sešitech všechny zápisy
  • v případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte zeptat, učivo, které vám nejde, procvičujte také doma
únor
6.B
Ml:    Zájmena, skloňování zájmen osobních, ukazovacích a přivlastňovacích (ten, náš, on,...)
Procvičujte pravopis, nyní hlavně koncovky přídavných jmen, ale i ostatní pravopis i/y!
Kdo stále neumí, musí se doučit druhy zájmen!
Lv:    Pohádka - klasická, moderní
 S:    Popis a jeho funkce, popis budovy, popis místnosti
Nejpozději v pátek 2.3. odevzdejte pracovní list Inzeráty - kdo nebyl v pátek 16.2. ve škole, přijde si ho po prázdninách vyzvednout!

7.C  
Ml:    Rozvíjející větné členy - přívlastek, druhy přívlastků, VV přívlastková
- opakujeme a procvičujeme učivo o podmětu a přísudku + VV

Lv:   Literatura předhusitská a husitská 
- v PS pro 7.ročník si můžete vypracovat úkoly k ukázkám literatury starověku (učivo 6. ročníku)
 S:   Charakteristika - přímá, nepřímá, charakteristika literárních postav

9.A,C
Ml:   Zvláštnosti větné stavby - samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
Opakujeme a procvičujeme učivo o větě jednoduché (určování větných členů, doplněk)
Komu nejdou druhy přísudků, může využít pracovní list pro 7. ročník (příloha)
        Skladba - složitá souvětí souřadná a podřadná (leden, březen)
Lv:  Literatura po roce 1945
 S:   Úvaha
- úkol na 1.3. - krátká úvaha (8-10 vět) na téma: Já a mobilní telefon

Mediální výchova - 9.A,B,C
  • noste si všechny potřebné pomůcky: sešit Mediální výchova (424) a další podle aktuálních požadavků
  • v hodinách buďte aktivní, plňte zadané úkoly, mějte v sešitě všechny zápisy
- téma: Regulace a autoregulace médií
Všichni by už měli mít odevzdaný sešit s prací: 10 nej... událostí roku 2017!

Informace pro nemocné

Český jazyk a literatura
  • přečtěte si informace v levém sloupci, projděte si příslušné stránky v učebnici, vypracujte cvičení v pracovním sešitě
  • doplňte si chybějící zápisy v sešitě
  • případné dotazy pište na uradnikova@zskom1.cz
  • v případě potřeby se po návratu přijďte domluvit na konzultaci k zameškanému učivu


únor
6.B
Ml:   Zájmena: U-str.43-51, PS-str.16-18


Lv:   Pohádka: PS-str.30-45
 S:    Popis: U-str.118-127, popis budovy - str.119-120, popis místnosti - str.121-122, PS-str.56-59
        Jednoduché komunikační žánry: U-str.110-114, PS-str.51-53


7.C
Ml:  Přívlastek: U-str.84-86, PS-str.36-cv.10,11 a str.37-cv.12,13, VV přívlastková:U-str.96-97, PS-str.43
        Přísudek: U-str.81, PS-str.33-34 + pracovní list-druhy přísudků (příloha!)
        VV přísudková: U-str.98, PS-str.44-cv.21
Lv:   Středověká literatura: PS pro 7.ročník - str. 36-53

S:     Charakteristika: U-str.117-120, PS-str.56-58
  
9.A,C
Ml:   Zvláštnosti větné stavby: U-str.86-88, PS-str.33
        Věta jednoduchá a souvětí: U-str.56-63, PS-str.21-22, skladební dvojice, větné členy: U-str.68-74, PS-str.24-25
        Skladba - složitá souvětí souřadná a podřadná. U-str. 74-84, PS-str.26-31 
       
Lv:   Literatura po roce 1945
S:    Úvaha: U-str.131-135, PS-str.58
        Životopis: U-str.144. PS-str.63  
 
Mediální výchova - 9.A,B,C

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  31 kB verze 1 16. 2. 2018 1:42 Valerie Úradníková
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  54 kB verze 1 9. 1. 2018 13:07 Valerie Úradníková
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  36 kB verze 1 9. 1. 2018 13:03 Valerie Úradníková
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  32 kB verze 1 9. 1. 2018 13:03 Valerie Úradníková