Úradníková V.

Informace pro výuku

Český jazyk a literatura
  • noste si všechny potřebné pomůcky
  • Čj-Ml: učebnice, pracovní sešit Hravá čeština, sešity Český jazyk-Mluvnice-školní (424) a Čj-Ml-cvičný sešit (444)       Čj-S: učebnice, pracovní sešit Hravá čeština, sešit Sloh (424)                                                                                         Čj-Lv: pracovní sešit Hravá literatura a sešit Literární výchova (424)
  • v hodinách buďte pozorní, plňte zadané úkoly a cvičení, mějte v sešitech všechny zápisy
  • v případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte zeptat, učivo, které vám nejde, procvičujte také doma
květen
6.B
Ml:    Skladba - rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné určení)
Opakujeme a procvičujeme na test ze sloves, opakujeme také učivo o podmětu a přísudku!
Lv:    Dobrodružná literatura
!!! Nezapomeňte na odevzdání úkolu k přečtené pověsti (záznam podle dané osnovy) - do 14.5. !!!
 S:    Zpráva, oznámení
Popis bude zadán jako domácí slohová práce!

7.C  
Ml:    Nauka o významu slov
Procvičujeme a opakujeme učivo o větných členech a druzích vedlejších vět a také testujeme!!!Lv:   Česká humanistická literatura
!!! Nezapomeňte na odevzdání čtenářského deníku s přehledem četby a vypracovaným 2. záznamem o četbě - do 21.5. !!!

 S:   Výpisek


9.A,C
Ml:   Slovní zásoba a její rozvoj, neologismy, archaismy
Skladba - shrnutí, opakování, procvičování a testování učiva = rozbory VJ a souvětí!!!

Lv:  Významní představitelé současnosti (odraz doby v díle jednotlivých autorů, podobnosti a rozdílnosti lit. textů)
        Teorie literatury, recenze, lit. kritika

 S:   Interview; Proslov
!!! Funkční styly: U-str.142-143 + str.147, PS-str.62

Mediální výchova - 9.A,B,C
  • noste si všechny potřebné pomůcky: sešit Mediální výchova (424) a další podle aktuálních požadavků
  • v hodinách buďte aktivní, plňte zadané úkoly, mějte v sešitě všechny zápisy
- téma: Reklama

Informace pro nemocné

Český jazyk a literatura
  • přečtěte si informace v levém sloupci, projděte si příslušné stránky v učebnici, vypracujte cvičení v pracovním sešitě
  • doplňte si chybějící zápisy v sešitě
  • případné dotazy pište na uradnikova@zskom1.cz
  • v případě potřeby se po návratu přijďte domluvit na konzultaci k zameškanému učivu


květen
6.B
Ml:   Skladba - rozvíjející větné členy: U-str.72-77, PS-str.29-31
        Slovesa: U-str.55-62, PS-str.21-24; Skladba - základní větné členy: U-str.68-70, PS-str.27-28
Lv:   Dobrodružná literatura: PS-str.46-52

 S:    Zpráva, oznámení: U-str.112-113, PS-str.52-53
 

7.C
Ml:  Nauka o významu slov: U-str.9-30, PS-str.4-9
        Příslovečná určení: U-str.83-84, PS-str.35-36/cv.6-9 ; VV příslovečné: U-str.94-95, PS-str.41-42
        Předmět: U-str.82-83, PS-str.35/cv.3-5, VV předmětná: U-str. 92-93, PS-str.40/cv.4-7
        Přívlastek: U-str.84-86, PS-str.36-37/cv.10-13, VV přívlastková: U-str.96-97, PS-str.43
        
Lv:   Česká humanistická literatura: PS-str.60-63
        Renesance a humanismus: PS-str.54-63
        
S:     Výpisek: U-str.125-126, PS-str.60
        Žádost: U-str.127, PS-str.61
        
9.A,C
Ml:   Slovní zásoba a její rozvoj, neologismy, archaismy: U-str.10-29, PS-str.4-9
        Skladba - souvětí: U-str. 74-84, PS-str.26-31; Věta jednoduchá a souvětí: U-str.56-63, PS-str.21-22, 
                        skladební dvojice, větné členy: U-str.68-74, PS-str.24-25
Lv:   Světová literatura 2. poloviny 20.st.:PS/9-str.2-25 
        Česká literatura 2. poloviny 20.st.:PS/9-str.26-67

S:    Proslov: U-str.135-136, PS-str.59
        Fejeton: U-str.139-141, PS-str.61

Mediální výchova - 9.A,B,C

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  54 kB verze 1 9. 1. 2018 13:07 Valerie Úradníková
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  36 kB verze 1 9. 1. 2018 13:03 Valerie Úradníková
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  32 kB verze 1 9. 1. 2018 13:03 Valerie Úradníková