Trojnová B.

Informace do výuky

Dějepis 
      -  6. roč.    Historický čas a prostor, prameny
       - 7. roč.    Křesťanství a středověká Evropa 
        - 9. roč      1. světová válka
Anglický jazyk 
      
     6. roč.  Opakování: to be, have, přítomné časy
     7. roč.  Opakování:přítomné časy
     9. roč.  Opakování: slovesné časy


Informace pro nemocné
  • Dotazy na učivo můžete zaslat na adresu trojnova@zskom1.cz
D    6. r. -   prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy
           
       8.r. -    prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

       9.. r. -  prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

AJ      Materiály k doplnění možno vyzvednout u p. Trojnové.
          Pracovat s učebnicí a pracovním sešitem