Trojnová B.

Informace do výuky

Dějepis 
     .  6. roč.    Císařský Řím
  • 8. roč.    Konflikty mezi velmocemi, 1. svět. válka
  • 9. roč.    Sametová revoluce, kultura, věda, technika
Anglický jazyk 
      
     6. roč. Přítomný čas průběhový a prostý, minulý čas
     8. roč.  articles the/a, should, must
     9. roč. passive voice, first conditional


Informace pro nemocné
  • Dotazy na učivo můžete zaslat na adresu trojnova@zskom1.cz
D    6. r. -   prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy
           
       8.r. -    prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

       9.. r. -  prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

AJ      Materiály k doplnění možno vyzvednout u p. Trojnové.
          Pracovat s učebnicí a pracovním sešitem