Trojnová B.

Informace do výuky

Dějepis 
      -  6. roč.    Pravěk v českých zemích
                       Nejstarší civilizace
       - 7. roč.    Velká Morava a český stát
        - 9. roč      Mezinárodní situace ve 20. a 30. letech, totalitní systémy
Anglický jazyk 
      
     6. roč.  Present simple, prepositions of place
     7. roč.  Past simple of regular verbs, transport
     9. roč.  Present perfect, Fame and fortune


Informace pro nemocné
  • Dotazy na učivo můžete zaslat na adresu trojnova@zskom1.cz
D    6. r. -   prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy
           
       7.r. -    prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

       9.. r. -  prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

AJ      Materiály k doplnění možno vyzvednout u p. Trojnové.
          Pracovat s učebnicí a pracovním sešitem