Trojnová B.

Informace do výuky

Dějepis 
     .  6. roč.    Athény, Sparta, Makedonie
  • 8. roč.    Evropa v 19. stol., revoluce 1848
  • 9. roč.    Studená válka, rozpad koloniálního systému, situace ve vých. bloku
Anglický jazyk 
      
     6. roč. Přítomný čas průběhový a prostý, zájména
     8. roč.  Minulý čas průběhový a prostý, articles the/a
     9. roč.  have to, should, might, passive voice


Informace pro nemocné
  • Dotazy na učivo můžete zaslat na adresu trojnova@zskom1.cz
D    6. r. -   prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy
           
       8.r. -    prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

       9.. r. -  prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

AJ      Materiály k doplnění možno vyzvednout u p. Trojnové.
          Pracovat s učebnicí a pracovním sešitem