Trojnová B.

Informace do výuky

Dějepis 
     .  6. roč.    Antické Řecko 
  • 8. roč.    Průmyslová revoluce
  • 9. roč.    Důsledky 2. světová války, rozdělený svět po válce
Anglický jazyk 
      
     6. roč. Přítomný čas průběhový
     8. roč.  Adjectives, Adverbs
     9. roč.   present perfect vs. past simple, have to, should, might


Informace pro nemocné
  • Dotazy na učivo můžete zaslat na adresu trojnova@zskom1.cz
D    6. r. -   prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy
           
       8.r. -    prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

       9.. r. -  prostudovat v učebnici, doplnit pracovní listy

AJ      Materiály k doplnění možno vyzvednout u p. Trojnové.
          Pracovat s učebnicí a pracovním sešitem