Steska R.

Informace do výuky

6.AB16.10.2017  Písemné opakování - Planeta Země, vznik života, 
                                                     projevy života, podmínky života,
                                                      rozmanitost přírody

9.11.2017  Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a
                                                          mnohobuněčné organismy,
                                                          třídění organismů (6.B)


10.11.2017  Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a
                                                       mnohobuněčné  organismy,
                                                        třídění organismů (6.A)


27.11.2017 Písemné opakování - Viry, bakterie, sinice

18.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.B)
22.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.A)
5.2.2018 Písemné opakování - Prvoci žahavci, ploštěnci, hlísti

1.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.B)
2.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.A)

26.3.2018 Písemné opakování
- Pavoukovci, korýši, mnohonožky,
                                                      stonožky

4.6.2018 Písemné opakování - Hmyz7.ABC - písemné práce v tomto školním roce budou označeny červeně


25.10.2018 Písemné opakování - Strunatci, Obratlovci, Paryby
                                                                    , ryby

20.11.2017 Písemné opakování - Obojživelníci, plazi

5.2.2018 Písemné opakování - Ptáci

4.4.2018 Písemné opakování - Savci (7C)
6.4.2018 Písemné opakování - Savci (7A)


21.5.2018 Písemné opakování - Mechorosty, kapraďorosty, jehličnany, les


11.6.2018 Písemné opakování - Rostlinné orgány

8.AC - písemné práce v tomto školním roce budou označeny červeně


19.10. 2018 Písemné opakování - Opěrná soustava


3.11. 2017 Písemné opakování - Pohybová soustava

22.11.2017 Písemné opakování - Cévní soustava


13.12.2017 Písemné opakování - Dýchací soustava

7.2.2018 Písemné opakování - trávící soustava

21.3.2018 Písemné opakování - rozmnožovací soustava

16.4.2018 Písemné opakování - Vylučovací a krycí soustava
 

8.6.2018 Písemné opakování - Smysly
9.A - písemné práce v tomto školním roce budou označeny červeně


25.10. 2018 Písemné opakování - Vesmír, planeta Země
                                                          Nerost a hornina                          
                                                          Fyzikální a chemické vlastnosti
                                                         nerostů

16.1. 2018 Písemné opakování - Nerosty


13.2. 2018 Písemné opakování - Vnější a vnitřní geologické děje


27.3.2018 Písemné opakování - Horniny
Přírodopisná praktika 7. roč.
Ekologický přírodopis - písemné práce v tomto školním roce budou označeny červeně


12.12 2017 Písemné opakování - Biotické podmínky života

27.3.2018 Písemné opakování - Lesní ekosystém
Informace pro nemocné

6.AB
6.10.2017  Písemné opakování - Planeta Země, vznik života, projevy
                                                    života, podmínky života, rozmanitost
                                                       přírody

9.11.2017  Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a
                                                      mnohobuněčné organismy,
                                                       třídění organismů


10.11.2017  Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a mnohobuněčné
                                                  organismy
, třídění organismů
27.11.2017 Písemné opakování - Viry, bakterie, sinice

19.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.B)
22.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.A)

Písemné opakování - Houby řasy lišejníky budou chybějící žáci psát po vánočních prázdninách (6B - 4.1. , 6.A - 5.1.

5.2.2018 Písemné opakování - Prvoci žahavci, ploštěnci, hlísti

1.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.B)
2.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.A)


26.3.2018 Písemné opakování - Pavoukovci, korýši, mnohonožky, stonožky

Písemné opakování - Pavoukovci, korýši, mnohonožky, stonožky budou chybějící žáci psát po velikonočnich prázdninách (6B - 5.4. , 6.A - 6.4.

4.6.2018 Písemné opakování - Hmyz
7.ABC25.10.2018 Písemné opakování - Strunatci, Obratlovci, Paryby,
                                                                  ryby


20.11.2017 Písemné opakování - Obojživelníci, plazi

5.2.2018 Písemné opakování - Ptáci

4.4.2018 Písemné opakování - Savci (7C)
6.4.2018 Písemné opakování - Savci (7A)

21.5.2018 Písemné opakování - Mechorosty, kapraďorosty, jehličnany, les


11.6.2018 Písemné opakování - Rostlinné orgány

         

8.AC
19.10. 2018 Písemné opakování - Opěrná soustava

18.10. 2017 Písemné opakování - Opěrná soustava

22.11.2017 Písemné opakování - Cévní soustava


13.12.2017 Písemné opakování - Dýchací soustava

7.2.2018 Písemné opakování - trávící soustava

21.3.2018 Písemné opakování - rozmnožovací soustava


16.4.2018 Písemné opakování - Vylučovací a krycí soustava

8.6.2018 Písemné opakování - Smysly
9.A25.10. 2018 Písemné opakování - Vesmír, planeta Země,   
                                                         Nerost a hornina
                                                         Fyzikální a chemické vlastnosti
                                                         nerostů


16.1. 2018 Písemné opakování - Nerosty


13.2. 2018 Písemné opakování - Vnější a vnitřní geologické děje27.3.2018 Písemné opakování - HorninyPřírodopisná praktika 7. roč.
Ekologický přírodopis

12.12 2017 Písemné opakování - Biotické podmínky života

27.3.2018 Písemné opakování - Lesní ekosystémComments