Steska R.

Informace do výuky

6.AB
16.10.2017  Písemné opakování - Planeta Země, vznik života, 
                                                     projevy života, podmínky života,
                                                      rozmanitost přírody

9.11.2017  Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a
                                                          mnohobuněčné organismy,
                                                          třídění organismů (6.B)


10.11.2017  Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a
                                                       mnohobuněčné  organismy,
                                                        třídění organismů (6.A)


27.11.2017 Písemné opakování - Viry, bakterie, sinice

18.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.B)
22.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.A)

5.2.2018 Písemné opakování - Prvoci žahavci, ploštěnci, hlísti

1.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.B)
2.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.A)
7.AC
22.11.2017 Písemné opakování - Strunatci, Obratlovci, Paryby
                                                                    , ryby

20.11.2017 Písemné opakování - Obojživelníci, plazi

5.2.2018 Písemné opakování - Ptáci8.A
18.10. 2017 Písemné opakování - Opěrná soustava


3.11. 2017 Písemné opakování - Pohybová soustava


22.11.2017 Písemné opakování - Cévní soustava


13.12.2017 Písemné opakování - Dýchací soustava

7.2.2017 Písemné opakování - trávící soustava
9.C

31.10. 2017 Písemné opakování - Vesmír, planeta Země                                                                   Nerost a hornina
                                             Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů

16.1. 2018 Písemné opakování - Nerosty


13.2. 2018 Písemné opakování - Vnější a vnitřní geologické děje

Přírodopisná praktika 7. roč.Ekologický přírodopis


12.12 2017 Písemné opakování - Biotické podmínky života
Informace pro nemocné

6.AB
6.10.2017 
Písemné opakování
- Planeta Země, vznik života, projevy
                                                    života, podmínky života, rozmanitost
                                                       přírody

9.11.2017  Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a
                                                      mnohobuněčné organismy,
                                                       třídění organismů


10.11.2017  Písemné opakování - Buňka, Jednobuněčné a mnohobuněčné
                                                  organismy
, třídění organismů
27.11.2017 Písemné opakování - Viry, bakterie, sinice

19.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.B)
22.12. 2017 Písemné opakování - Houby, řasy, lišejníky (6.A)

Písemné opakování - Houby řasy lišejníky budou chybějící žáci psát po vánočních prázdninách (6B - 4.1. , 6.A - 5.1.

5.2.2018 Písemné opakování - Prvoci žahavci, ploštěnci, hlísti

1.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.B)
2.3.2018 Písemné opakování - měkkýši, kroužkovci (6.A)

7.AC
22.11.2017 Písemné opakování - Strunatci, Obratlovci, Paryby,
                                                                  ryby

20.11.2017 Písemné opakování - Obojživelníci, plazi

5.2.2018 Písemné opakování - Ptáci8.A
18.10. 2017 Písemné opakování - Opěrná soustava


18.10. 2017 Písemné opakování - Opěrná soustava


22.11.2017 Písemné opakování - Cévní soustava


13.12.2017 Písemné opakování - Dýchací soustava

7.2.2017 Písemné opakování - trávící soustava
9.C

31.10. 2017 Písemné opakování - Vesmír, planeta Země,   
                                                 Nerost a hornina
                                                 Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů

16.1. 2018 Písemné opakování - Nerosty


13.2. 2018 Písemné opakování - Vnější a vnitřní geologické děje
Přírodopisná praktika 7. roč.Ekologický přírodopis12.12 2017 Písemné opakování - Biotické podmínky života
Comments