Sotolářová D.

Informace do výuky na září
Milé žactvo! Stále někteří porušujete Školní řád - v oddíle o ochraně školního majetku. Jednoduše řečeno - nemáte obalené učebnice, které dostáváte od školy. Pak se divíte, že i vy dostáváte od vyšších ročníků "škaredé" učebnice.

Čeština 7.A -    mluvnice - opakujeme pravopis, dokončete opravu chybného textu básničky. Měli jste vypracovat PL (během suplování minulý týden). Vstupní prověrka 21.9.
                    -    sloh - zahajujeme mluvní cvičení, zapisujte si termíny do seznamu na nástěnce
                    -    literatura - připravujte si referáty o knížkách, seznam termínů na nástěnce
Sedmáci, zkontroluji vypracování prac. listu - přípravy na VPP - za dobu, kdy jsem byla s osmáky na adaptačním pobytu.

Čeština 8.A,B -    mluvnice - opakujeme pravopis, dokončete opravu chybného textu básničky. Vypracujte PL ! Vstupní prověrka 21.9.
                       -    sloh - zahajujeme mluvní cvičení, zapisujte si termíny do seznamu na nástěnce
                       -    literatura - připravujte si referáty o knížkách. termíny na nástěnce! Pokračujeme v učivu a čtení: Jan Amos Komenský.


Dějepis 7.A - zkontroluji odpovědi na dvě otázky z textu Raný středověk (str. 18/1,2), vysvětlíme si strukturu středověké společnosti. V pátek vyberu sešity ke kontrole!

Dějepis 8.A,B - první úkol za "hvězdičku" - na první stránku sešitu shrňte nejdůležitější osmičkové roky z období středověku (respektive z učiva 7.ročníku). Zatím odevzdala jedna žákyně. Ve čtvrtek a pátek vybírám sešity ke kontrole!

Němčina 7 - dva žáci ještě nepřinesli 126,- na pracovní sešity do němčiny, přineste! Začínáme úvodní lekcí - Einheit 0 (pozdravy, abeceda). První DÚ PS str. 6/5,6.

Němčina 8 - opakujeme (uč. Punkt 1), gramatika 4. lekce (slovosled, časování sloves...)Informace pro nemocné


Nemocní si po příchodu do školy sami zajistí dopsání učiva, doplnění PS,PL a dodání dlouhodobých úkolů.
Dlouhodobě nemocným odkládám do složek všechny kopírované materiály z hodin. Prosím, zajistěte si sami vyzvedávání, aby se vám nekupily úkoly (a mně materiály ve složce).
Další informace čerpejte prosím ze záložky Informace do výuky a z měsíčních plánů.
Dotazy na konkrétní učivo směřujte prosím na můj pracovní mail sotolarova@zskom1.cz.