Sotolářová D.

Informace do výuky - konec května

6.A 
ML  - nezapomeňte na změnu - ve čtvrtek po výletě nebude sloh, ale MLUVNICE; dokončete doplňování tabulky na přívlastek, nalepenou v sešitě Ml. Zkusíte podle něho samostatně nějaký drobný úkol na přívlastek (nebrat to jako test!!).
LV -  poslední referáty o knihách.
SL - vysvětlíme poslední slohový útvar a úkol - ve čtvrtek, i když bude mluvnice.

 
7.A,B
ML - Stále docvičujeme věty vedlejší (minitesty na VV). 
DÚ na úterý 22.5. - dohledat zadaná slova, rozdělit na homonyma a mnohoznačná, napsat významy. Slovník máte na internetu, ukazovali jsme si, kde.
Napíšeme poslední diktát.
LV -  dokončíme v pondělí humanismus v Čechách a projdeme J.A.K. Někteří se přihlásili na test ze Shakespeara - bude nachystán na pondělí.
SL - .Shrneme učivo, vysvětlíme si, co budete dělat v červnu.


Dějepis
6.A - Caesar, triumviráty, principát - dalton +  výklad.
7.A,B - v úterý 29.5. test Jagellonci a první Habsburkové na českém trůně.

Němčina
NJ 7 - 4.lekce - určování času, otázky na čas. DÚ na pátek 25.5. PS 44/1,45 celá strana (čas)

NJ 9 - 8.lekce - přehled minulého času v NJ - dalton. V pondělí 28.5. malý test na min.č. z daltonu.Informace pro nemocné - konec května
6.A LV - Dobrodružná literatura.
6.A Ml - Další větné členy, jejich funkce. Přívlastek. Příslovečná určení. Předmět.
6.A Sl - Zpráva, oznámení, pozvánka na Filmfestival - projekt Moje město.
7.A,B JČ ML - Nauka o významu slov - sousloví, jednoznačná, mnohoznačná slova, synonyma, antonyma, homonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy.
7.A,B JČ LV - W. Shakespeare. J.A.Komenský. Další humanistická literatura.
7.A Sl - Výpisek.
D 6 - Římská republika - krize, zánik. Caesar a jeho následovníci.
D 7 - První Habsburkové na českém trůně..
NJ 7- zač. 4.lekce. Časové údaje. Další časování sloves.
NJ 9 - zač. 8.lekce. Perfektum. Stupňování příd.jmen. Slovní zásoba - prázdniny (Wieder Ferien).

Nemocní si po příchodu do školy sami zajistí dopsání učiva, doplnění PS,PL a dodání dlouhodobých úkolů.
Dlouhodobě nemocným odkládám do složek všechny kopírované materiály z hodin. Prosím, zajistěte si sami vyzvedávání, aby se vám nekupily úkoly (a mně materiály ve složce).
Další informace čerpejte prosím ze záložky Informace do výuky a z měsíčních plánů.
Dotazy na konkrétní učivo směřujte prosím na můj pracovní mail sotolarova@zskom1.cz.


ĉ
Darina Sotolářová,
6. 5. 2018 8:09
ĉ
Darina Sotolářová,
6. 5. 2018 8:09
ĉ
Darina Sotolářová,
10. 5. 2018 1:31