Sotolářová D.

Informace do výuky na listopad

Čeština 7.A -    mluvnice - procvičujeme učivo o podmětu a přísudku, o větě hlavní a vedlejší. DÚ na út modrý PS sedmácký str.39/3. V úterý 20.11. před testem z dějepisu i diktát - doplňování na téma Velká Morava, takže budete mít možnost využít znalosti z obou předmětů zároveň.
                  -    sloh - Popis uměleckých děl. Kdo neodevzdal DÚ (malá slohovka České korunovační klenoty), poslední možnost v pondělí! DÚ na pátek 23.11.  z PS str.35/9c.
Připomínám, že od 29.11. bude změna - ve čtvrtky bude sloh a v pátky mluvnice. Důvodem je to, abyste se lépe soustředili druhou vyučovací hodinu na mluvnici (pátou je to katastrofa).
                    -    literatura - legendy - dodělejte doma úkoly z pracovního listu, které jste nemohli nebo nestihli udělat ve škole (na 21.11.), dokončíme ještě letopisy a cestopis.


Čeština 8.A,B -    mluvnice - poměry mezi větnými členy. 
Čtvrtou procvičovací "dílnu" plánuji dle zájmu na 22.11. Přiložím do víkendu třetí procvičovací sadu.
                       -    slohmluvní cvičení dle rozpisu. Připravujte si je řádně, dostáváte zbytečně špatné hodnocení.
                       -    literatura připravujte si SOLIDNÍ referáty o knížkách dle rozpisu.  DÚ z PS LV 8 - 16/1 - na pondělí 19.11.

Pro sedmáky i osmáky:
Referáty - pokud si nepřipravíte, dostáváte napoprvé vykřičník, při opakovaném nepřipravení referátu je už známka nedostatečná bez možnosti opravy.

Dějepis 7.A v pátek dokončíme Velkou Moravu. Bude následovat test na Sáma a Velkomoravskou říši (20.11.).

Dějepis 8.A,B -  dokončili jste a opravili dalton Vznik USA, další hodinu (středa 21.11.) bude malý test.

Němčina 7 - Einheit 1 -  DÚ na pondělí - připravte si info o osobě, jejíž křestní jméno, město a zemi jste dostali na lístečku - písemně do sešitu! Zkontrolujte si také svůj pracovní sešit a dokončete všechny úkoly z 1.lekce (tzn. str.13 - 19), které nemáte (buď jste nenapsali Dú, nebo jste nebyli ve škole apod.) KROMĚ poslechů a KROMĚ Wiederholungstest. 

Němčina 8 -  Einheit 5 - na pondělí 19.11. dokončete písemnou přípravu pozvánky na: párty, narozeniny apod. Vezměte nůžky, lepidla, fotky, obrázky na nalepení a v pondělí zpracujete vše graficky (na známku!).


Začínáme zapisovat zájemce o účast v olympiádě z českého jazyka.
Informace pro nemocné - týden od 12.11.
JČ 7 - vedlejší a hlavní věta, vedlejší věta podmětná
D 7 - Velká Morava
JČ 8 - Poměry mezi souřadně spojenými větnými členy, rozdíl mezi poměry 
D 8 - vznik USA - dalton
NJ 7 - lekce 1 - představování, otázky
NJ 8 - lekce 5 - pozvánka, 3.pád podst.jmen

Nemocní si po příchodu do školy sami zajistí dopsání učiva, doplnění PS,PL a dodání dlouhodobých úkolů. STÁLE NA TO NĚKTEŘÍ HŘEŠÍTE - JE TO JEDNA Z MÁLA VAŠICH POVINNOSTÍ.

Dlouhodobě nemocným odkládám do složek všechny kopírované materiály z hodin. Prosím, zajistěte si sami vyzvedávání, aby se vám nekupily úkoly (a mně materiály ve složce).
Další informace čerpejte prosím ze záložky Informace do výuky a z měsíčních plánů.
Dotazy na konkrétní učivo směřujte prosím na můj pracovní mail sotolarova@zskom1.cz.


ĉ
Darina Sotolářová,
23. 10. 2018 10:28
ĉ
Darina Sotolářová,
4. 11. 2018 8:49
ĉ
Darina Sotolářová,
24. 9. 2018 0:55
ĉ
Darina Sotolářová,
24. 9. 2018 0:55
ĉ
Darina Sotolářová,
24. 9. 2018 0:55
ĉ
Darina Sotolářová,
24. 9. 2018 1:16