Postavová E.

Iformace do výuky

Český jazyk

9. roč ML - Pravopis
            SL -  Výklad
            LV -  Literatura mezi dvěma světovými válkami               
            Seminář ČJ - PravopisVýchova v občanství

6. ročník -  Život ve škole
7. ročník  -  Kultura hmotná a duchovní, kulturní instituce
8. ročník -  Osobnost člověka
9. ročník  Práce, příprava na obživu, společenské a osobní uplatnění
.Informace pro nemocné

Dotazy na učivo můžete zaslat na postavova@zskom1.cz

9. roč.

ML - opakujeme z učiva 8. ročníku, v pravopise využíváme všech poznatků, připravujeme se na vstupní prověrku z ČJ

SL - opakujeme z učiva 8. ročníku,  pracujeme s textem, tvoříme výklad

LV -  navazujeme na učivo 8. ročníku, seznamujeme se s významnými představiteli české a světové literatury

SČJ - aplikujeme ve svém projevu mluveném i psaném zásady českého pravopisu

Poznámka: žáci pracují s dostupnými pomůckami (učebnice, HČ a HL), průběžně jsou žáci vyučující ČJ s předstihem informováni o případných klasifikovaných úkolech
Úkoly ČJ, které měly být již splněny: využít všech dostupných materiálů k přípravě na vstupní prověrku z ČJ - mluvnice (24.9.)
Úkoly z VkO: výzdoba 1. strany v sešitech

a