Onderková Z.

FYZIKA
Informace pro výuku:                                                                            Informace pro nemocné:
6. ročník: Vzájemné působení těles a jeho projevy                                   učebnice strana 50-59, 74-76
7. ročník: Síly - znázornění, skládání, rovnováha sil                                 učeb. str. 33-45
8. ročník: Tepelné jevy                                                                               učeb. str. 35-50
9. ročník: Ohmův zákon, rozvětvený obvod                                               viz příloha 

CHEMIE
Informace pro výuku:                                                                            Informace pro nemocné:
8. ročník: Oddělování složek směsí, voda, vzduch                                 učeb. str. 16-18, 30-34,           
9. ročník:  Deriváty uhlovodíků                                                                 viz příloha 
Další dotazy nebo pracovní listy si vyžádejte na adrese onderkova@zskom1.cz
ĉ
Zuzana Onderková,
31. 10. 2018 6:06
ĉ
Zuzana Onderková,
31. 10. 2018 6:08
Comments