Onderková Z.

FYZIKA
Informace pro výuku:                                                                            Informace pro nemocné:
6. ročník:Měření fyzikálních veličin - hmotnost                                        učeb. str. 28-31
7. ročník: Mechanické vlastnosti tekutin                                                  učeb. str. 61-77
8. ročník: Změny skupenství                                                                    učeb. str. 54-62
9. ročník: Střídavý proud, transformátor                                                   učeb. str.  20-30

CHEMIE
Informace pro výuku:                                                                            Informace pro nemocné:
8. ročník: Chemické reakce a rovnice                                                     učeb. str. 27-29, příloha
9. ročník: Chemický průmysl                                                                   učeb. str. 100 -107

Další dotazy nebo pracovní listy si vyžádejte na adrese onderkova@zskom1.cz
ć
Zuzana Onderková,
7. 2. 2018 3:04
ĉ
Zuzana Onderková,
7. 2. 2018 3:06
Comments