Onderková Z.

FYZIKA
Informace pro výuku:                                                                            Informace pro nemocné:
6. ročník:Měření fyzikálních veličin - hustota                                           učebnice
7. ročník: Mechanické vlastnosti tekutin                                                  učeb. str. 61-77
8. ročník: Zvuk                                                                                         viz přílohy, test z PL - zvuk
9. ročník: Optika, světelné jevy                                                                viz příloha - světelné jevy

CHEMIE
Informace pro výuku:                                                                            Informace pro nemocné:
8. ročník: Dvouprvkové sloučeniny - oxidy, sulfidy, halogenidy                viz přílohy
9. ročník:Plasty a syntetická vlákna                                                         viz příloha  

Další dotazy nebo pracovní listy si vyžádejte na adrese onderkova@zskom1.cz
Ċ
Zuzana Onderková,
3. 4. 2018 10:03
Comments