Onderková Z.

FYZIKA
Informace pro výuku:                                                                            Informace pro nemocné:
6. ročník:Stavba látek, difúze a Brownův pohyb                                        učebnice strana 9-17
7. ročník: Pohyb tělesa                                                                               učeb. str. 7-12
8. ročník: Mechanická práce a energie                                                       učeb. str. 7 - 13
9. ročník: Elektrické jevy                                                                             viz příloha - elektrické jevy

CHEMIE
Informace pro výuku:                                                                            Informace pro nemocné:
8. ročník: Vlastnosti látek                                                                        učeb. str. 7 - 16           
9. ročník:  Organické sloučeniny - uhlovodíky                                         viz příloha - organické sloučeniny, uhlovodíky

Další dotazy nebo pracovní listy si vyžádejte na adrese onderkova@zskom1.cz
ĉ
Zuzana Onderková,
4. 9. 2018 2:09
ĉ
Zuzana Onderková,
4. 9. 2018 2:21
ć
Zuzana Onderková,
12. 9. 2018 2:35
ċ
uhlovodíky.notebook
(238k)
Zuzana Onderková,
4. 9. 2018 2:22
Comments