Ocelková J.


Info - výuka
M - VI.A
Trojúhelník. Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku.Třídění trojúhelníků. Výšky a těžnice. Střední příčky.
Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná.

M - 8. ročník
Slovní úlohy řešené rovnicemi.
V pátek 21.5.-test-slovní úlohy řešené rovnicemi
Množiny všech bodů dané vlastnosti
Thaletova kružnice

A - VIII. A
Reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Somebody,something,..

PČ - VII.A, C-dívky
Péče o pěstované plodiny 

VP - 8. ročník
Rovnost příležitostí na trhu práce
Prezentace projektu o podnikání

VP - 9. ročník 
Orientace v důležitých profesních informacích z ÚP, možnosti řešení nezaměstnanosti
Prezentace projektů o Univerzitě T.Bati
Info pro nemocné
M - VI.A
Trojúhelník-kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná. Střední příčky trojúhelníku
M - 8 . ročník 
Jednoduché konstrukce, množiny bodů dané vlastnosti, symbolika
A - VIII. A  
Somebody, something, everybody,.....


ĉ
Jitka Ocelková,
4. 3. 2018 12:06
Ċ
Jitka Ocelková,
28. 11. 2017 8:09
ĉ
Jitka Ocelková,
4. 3. 2018 12:02
ĉ
Jitka Ocelková,
27. 1. 2018 8:52
ĉ
Jitka Ocelková,
12. 2. 2018 9:54
ĉ
Jitka Ocelková,
14. 2. 2018 10:11
Ċ
Jitka Ocelková,
4. 3. 2018 11:59
Ċ
Jitka Ocelková,
4. 3. 2018 12:01
ĉ
Jitka Ocelková,
27. 1. 2018 8:48