Ocelková J.

Info - výuka
M - VI.A
Dělitelnost přirozených čísel; násobek, dělitel
Znaky dělitelnosti 2;5;10;3;6;4;8
V pátek 16.2. test z úvodu dělitelnosti (znaky, dělitelé čísla,násobek čísla)

M - 8. ročník
Mnohočleny-sčítání, odčítání, násobení.
Rozkládání mnohočlenů vytýkáním. Vzorce
V pátek 16.2. - test - sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů, dělení jednočlenem

SMa - ve středu 28.2. budou mít žáci seminář z matematiky místo osmé hodiny nultou hodinu, vyučování ukončí VIII.B ve 13.20, VIII.A ve 14.15 hodin.

A - VIII. A
How questions, Wh-questions.
Valentine´s Day

PČ - VII.A, C-dívky
Bezpečnost a hygiena provozu, základní vybavení kuchyně

VP - 8. ročník
 Osobní přání a cíle. Zdravotní a tělesný stav.

VP - 9. ročník 
O čem si opatříme informace, hledání zaměstnání. Životopis; žádost o zaměstnání
Info pro nemocné
M - VI.A
Slovní úlohy na V, S těles. Násobek, dělitel.
M - 8 . ročník 
Rozklad mnohočlenů na součin-vytýkání, vzorce.
A - VIII. A  
Revision 


Ċ
Jitka Ocelková,
28. 11. 2017 8:09
ĉ
Jitka Ocelková,
27. 1. 2018 8:52
ĉ
Jitka Ocelková,
12. 2. 2018 9:54
ĉ
Jitka Ocelková,
14. 2. 2018 10:11
ĉ
Jitka Ocelková,
27. 1. 2018 8:48