Ocelková J.

Info - výuka
M - VII.A
Shodnost a středová souměrnost. 
Shodnost trojúhelníků, věty o shodnosti trojúhelníků, sestrojitelnost trojúhelníků
V pátek 16.11. v 7.15 - oprava testu ze zlomků

M - 9. ročník
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
V pátek 16.11. v 7.15- oprava testu LV
 
A - IX. A
Present perfect. Prověrka z 1. lekce bude v úterý 20.11.
 
VP - 8. ročník
Základní principy volby prof.orientace

VP - 9. ročník 
Kde bychom se mohli úspěšně uplatnitInfo pro nemocné

M - VII.A
Shodnost trojúhelníků-věty sss, sus, usu

M - 9. ročník 
Rovnice,zkouška; rovnice s neznámou ve jmenovateli, podmínky řešení

A - IX. A  
Opakování modálních sloves could/couldn´t, had to/didn´t have to
Ċ
Jitka Ocelková,
16. 10. 2018 11:43
ĉ
Jitka Ocelková,
30. 10. 2018 7:02
ĉ
Jitka Ocelková,
16. 10. 2018 11:38
ĉ
Jitka Ocelková,
30. 10. 2018 6:53
ĉ
Jitka Ocelková,
30. 10. 2018 6:56