Ocelková J.


Info - výuka
M - VII.A
Zatím opakujeme učivo 6. ročníku, v pondělí 24.9. napíšeme vstupní prověrku

M - 9. ročník
Zatím opakujeme, v úterý 25.9. napíšeme vstupní prověrku
 
A - IX. A
Ve středu - test present simple/pr.continuous, past simple/p.continuous
Stupňování př.jmen, příslovce
 
VP - 8. ročník
Koláč zájmů, povolání v rodině

VP - 9. ročník 
Osobní akční plán na rok 2018/2019


Info pro nemocné

M - VII.A
Opakování 6. ročníku

M - 9. ročník 
Opakování 8. ročníku

A - IX. A  
Opakování časů