Klimecká J.

28.5- 1.6.
Příprava na každou hodinu nutná!
ANGLIČTINA
Angličtina 7. A,B,C 
- unit 6
- short speaking abou the royal wedding
- slovíčka lekce 6
- to be going to
- entertainment
- 2min speaking about the USA
- past simple of regular and irregular verbs
- my book about 

Angličtina 6. B
Gramatika - Minulý čas pravidelných sloves (učit se slovní zásobu z pracovních listů)
- was/were
- slovní zásoba z materiálů+slovesa
- neustále opakovat present simple a present cont. 
- přítomný čas průběhový
- present simple - procvičujeme- my book about 
- odkaz pro procvičování
https://www.englisch-hilfen.de/en/download/test_simple_present_en.pdf
DĚJEPIS
DĚJEPIS 7.C 

- Evropské země v 16.st. 

DĚJEPIS 8. A
- Evropské země v 2.pol.19st. 

NĚMČINA
Příprava na každou hodinu nutná!
Němčina 9 . A,B,C
- Minulý čas- pravidelná a nepravidelná slovesa
- minulý čas
- množné číslo
- slovní zásobaNěmčina 8. A,B
- 4.5. test lekce 
- slovesa s odlučitelnou předložkou
- Předložky 3. a 4. pádNěmčina 7. B, C
- Lekce 4
- určování času
- členy určitý a neurčitý v 1. a 4. pádě
- časování slovesĉ
Jana Klimecká,
4. 9. 2017 4:56
ĉ
Jana Klimecká,
10. 9. 2017 5:11