Klimecká J.

11.11. - 16.11. 2018
ANGLIČTINA
Angličtina 8. A,B,C 
- TEST z Lekce Unit 1 - past simple, fráze
- slovíčka unit 1 vše + fráze
- past simple; slovní obraty z čláků v učebnici
- Irregular verbs list, pracovní sešit str. 79
- Trish' s new friends - fráze
- my book about Canada tisk


Angličtina 6.A B
- Homework - Speaking about my day
- Unit 4 - Present simple
učíme se kladná věta, zápor a otázka
- slovní zásoba lekce 4
- předložky at, on
- verb to be a have got
- přivlastňovací zájmena

- my book about the USA

DĚJEPIS
DĚJEPIS 8.C 

- Vznik USA

DĚJEPIS 9. A
- Holocaust

NĚMČINA

Němčina 9 . A,B
- Meine Woche
- řadové číslovky
- slovní zásobaNěmčina 8. B;C
- Hobbys - fráze
- slovní zásobaNěmčina 7. B, C
- Lekce 1
- pozdravy, fráze 


ĉ
Jana Klimecká,
31. 8. 2018 1:45
ĉ
Jana Klimecká,
4. 9. 2017 4:56
ĉ
Jana Klimecká,
10. 9. 2017 5:11