Klimecká J.

12.2. - 17.2.
Příprava na každou hodinu nutná!
ANGLIČTINA
Angličtina 7. A,B,C 
- HW  jídelníček 7.B, vypsat 10 neznámých frází z pracov. listu 7.A, B, C
- gramatika: how much/how many; a little/ a few
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 - lekce 4
- člen neurčitý a/an, some any
- past simple of regular and irregular verbs
- my book about 

Angličtina 6. B
- slovní zásoba lidské tělo; lekce 6 udělat první dvě strany
- HW - present simple cvičení
- přítomný čas průběhový
- present simple - procvičujeme
- předložky Unit 5 a slovní zásoba
- my book about 
- odkaz pro procvičování
https://www.englisch-hilfen.de/en/download/test_simple_present_en.pdf
DĚJEPIS
DĚJEPIS 7.C 

- Husité

DĚJEPIS 8. A
- po jarních prázdninách test z průmyslové revoluce a národní hnutí
- Průmyslová revoluce
- referáty

NĚMČINA
Příprava na každou hodinu nutná!
Němčina 9 . A,B,C
- Město; dopravní prostředky
- předložeky von - bis
- slovní zásobaNěmčina 8. A,B
- Slovní zásoba země a hlavní města
- dativ - 3. pád
- člen - určitý a neurčitý
- in die Schweiz/ nach Tschechien


Němčina 7. B, C
- Lekce 2 rodina
- slovní zásoba povolání
- popis rodiny 
- časování slovesĉ
Jana Klimecká,
4. 9. 2017 4:56
ĉ
Jana Klimecká,
10. 9. 2017 5:11