Janáková P.

6.B - Rov
Informace pro vyúku

- leden
  • Péče o zdraví, režim dne, osobní hygiena, zdravá výživa
  • Duševní hygiena, únava, stres, relaxace
  • Úprava potravin, sestavování jídelníčku

! Informace pro nemocné

na výuku 23.1. - Nakreslit a vyplnit tabulku režimu dne do sešitu, učebnice 114, I. tabulka.

 -po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplní zadané práce

učebnice str. 112, 113, 114,  ...

- únor

- Zdravá výživa, biologická a energetická hodnota potravin, pitný režim
- Civilizační choroby jako důsledek změn životního stylu/způsoby rychlého občerstvení

- Etické vztahy k nemocnému, zdravotně postiženému, nemoc v rodině


 -po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplní zadané práce

učebnice str. 115, 116, 117 ...

-březen

- základy první pomoci
- Rizika silniční a železniční dopravy
- Prevence návykových látek


 -po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplní zadané práce