Helmer J.

Informace pro nemocné:
Přírodopis
6. třída: Projevy života (12 - 13)
8. třída: Lidská plemena (učebnice str. 51 -53)
9. třída: Minerály (učebnice str. 12 - 13)

Zeměpis
6. třída - Austrálie (učebnice str. 78 -79)
6. třída - procvičování zeměpisné polohy na : https://slideplayer.cz/slide/2686811/
7. třída - Austrálie(učebnice str. 78 -79), Hravý zeměpis (str.50)
8. třída - Pohoří Evropy (HZ str. 5), učebnice (str.11 - 12)
9. třída - Obyvatelstvo(učebnice str. 6 - 7)

 
Termíny testů
Přírodopis
6. A - Podmínky života, projevy života, vztahy mezi organismy - 23.10.
6. B -
Podmínky života, projevy života, vztahy mezi organismy - 19.10.
Zeměpis
6. A - Pohyby Země - Měsíc - 22.10.
6. B - Pohyby Země - Měsíc - 23.10.


Comments