Helmer J.

Informace pro nemocné:
Přírodopis
7. třída: Šelmy- pěvci (26 - 28)
8. třída: Vylučovací soustava (učebnice str. 86 -87)
9. třída: Usazené horniny (učebnice str. 76 - 79)

Zeměpis
6. třída - Půdy (učebnice str. 46 - 47)
7. třída - Přírodní krajiny Asie (učebnice str. 94 -95), Hravý zeměpis (str.38)
8. třída - Vodstvo ČR (HZ str. 34), učebnice (str.70 - 71)
9. třída - Vodní hospodářství (učebnice str. 46 - 47)

Rodinná výchova
9. třída - Prevence zneužívání návykových látek (učebnice str. 110 - 111)
Termíny testů
Přírodopis


Zeměpis
7. A - Přírodní podmínky Asie - 20.3
7. B - Přírodní podmínky Asie - 19.3
8. A - Obyvatelstvo ČR - 20.3
8. B - Obyvatelstvo ČR - 20.3

Comments