Helmer J.

Informace pro nemocné:
Přírodopis
7. třída: Opylení a oplození (26 - 28)
8. třída: Nervová soustava (učebnice str. 86 -87)
9. třída: Vývoj člověka (učebnice str. 76 - 79)

Zeměpis
6. třída - Regiony Afriky (Jižní Afrika)
7. třída - Východní Asie (učebnice str. 94 -95), Hravý zeměpis (str.38)
8. třída - kraj Vysočina (HZ str. 34), učebnice (str.70 - 71)
9. třída - Cestovní ruch(učebnice str. 46 - 47)

Rodinná výchova
9. třída - Osobní bezpečí
Termíny testů
Přírodopis
7. B - Nahosemenné rostliny, rostlinné orgány - 12.6.
8. B - Nervová soustava - 11.6.


Zeměpis
6. A - Regiony Afriky - 12.6.
7. A - Jihovýchodní a východní Asie - 12.6
7. B - Jihovýchodní a východní Asie - 13.6
8. A - Kraje ČR - 11.6


Comments