Gerichová D.

 INFORMACE DO VYUČOVÁNÍ: INFORMACE PRO NEMOCNÉ:

MAT - 6. roč: učivo - květen: Trojúhelník

                                                - těžnice

                                                - trojúhelníková nerovnost

                                                - kružnice opsanápomůcky:    mazací tabulka + fixa
                    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko
                    úhloměr

MAT 6. roč:  geometrie str. 68 - 74
 MAT - 7. roč: učivo - květen:   Procenta                                   
                                                    - slovní úlohy
                                                    - úrok

                                                    Kolmý hranol
                                                    - objem a povrch

pomůcky:    mazací tabulka + fixa
                    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko
                    úhloměr

MAT 7. roč:   aritmetika str. 66 - 80
 


MAT 7. roč:  
geometrie str. 66 - 80

MAT - 9. roč: učivo - květen: Kvadratická funkce funkce

                                                - vlastnosti, graf

                                                Nepřímá úměrnost

                                               
                                                - vlastnosti, graf

 

pomůcky:    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko

 MAT - 9. roč: algebra str. 89-91

  FYZ - 6. roč: učivo - květen: Teplota těles

 FYZ - 6. roč: učebnice str.

Comments