Gerichová D.

 INFORMACE DO VYUČOVÁNÍ: INFORMACE PRO NEMOCNÉ:

MAT - 7. roč: učivo - září: Opakování

                                          - početní operace s desetinnými čísly

                                          - dělitelnost

                                          - úhly

                                          - osová souměrnost

                                          - trojúhelník

                                          - kvádr, krychle


pomůcky:    mazací tabulka + fixa
                    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko
                    úhloměr

MAT 7. roč:  aritmetika str. 5 - 10
                    geometrie str. 5 - 9
 MAT - 8. roč: učivo - září:   Opakování                                   
                                            - zlomky
                                            - poměr
                                            - trojčlenka
                                            - procenta
                                            - čtyřúhelníky
                                            - hranoly


pomůcky:    mazací tabulka + fixa
                    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko
                    úhloměr

MAT 8. roč:  aritmetika str. 5 - 9
                    geometrie str. 5 - 10

   FYZ - 7. roč: učivo - září:    Opakování
                                               
- fyzikální veličiny, značky, vzorce
                                             Pohyb tělesa                                          
FYZ 7. roč: str. 7 - 30

Comments