Gerichová D.

INFORMACE DO VYUČOVÁNÍ: INFORMACE PRO NEMOCNÉ:

MAT - 7. roč: učivo - listopad: Zlomky

                                          - složený zlomek

                                          - složitější příkllady se zlomky

                                                    Shodnost, středová souměrnost


pomůcky:    mazací tabulka + fixa
                    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko
                    úhloměr

MAT 7. roč:  aritmetika str. 40 - 45

 MAT - 8. roč: učivo - listopad:   Pythagorova věta                                  
                                            - výpočet přepony, odvěsny
                                            - obrácená Pythagorova věta
                                            - slovní úlohy

pomůcky:    mazací tabulka + fixa
                    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko
                    úhloměr

MAT 8. roč:  algebra str. 21 - 32

   FYZ - 7. roč: učivo - listopad:    Síla

                                                                                         
FYZ 7. roč: str. 7 - 30

Comments