Gerichová D.

 INFORMACE DO VYUČOVÁNÍ: INFORMACE PRO NEMOCNÉ:
 

MAT - 6. roč: učivo - únor: Dělitelnost

                                             - násobek, dělitel

                                             - znaky dělitelnosti

                                             - prvočísla, rozklad na prvočinitele

 

pomůcky:    mazací tabulka + fixa
                    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko
                    úhloměr

 MAT 6. roč:    aritmetika str. 66 - 80

 MAT - 7. roč: učivo - únor: Přímá a nepřímá úměrnost
                                             - tabulka, rovnice, graf
                                             - trojčlenka

pomůcky:    mazací tabulka + fixa
                    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko
                    úhloměr

 MAT 7. roč:   aritmetika str. 54 - 64
 

 

MAT - 9. roč: učivo - únor: Funkce

                                            - tabulka, rovnice, graf

                                             - lineární funkce

                                             - konstantní funkce

 

pomůcky:    pravítko s ryskou
                    tužka HB, nebo č.2
                    červená a zelená pastelka nebo propiska
                    kružítko

 
MAT - 9. roč:
algebra str. 69 - 85

 
FYZ - 6. roč: učivo - únor: Měření hmotnosti

 FYZ - 6. roč: učebnice str. 28

Comments