Gerberyová K.

Informace pro výuku
6.A - Rov 
 • Nejčastěji zneužívané návykové látky, účinky na lidské tělo 
 • Tabakismus, Alkoholismus, Centra odborné pomoci 
 • Pohybová aktivita a zdraví
 • Pohybové činnosti zdravých a postižených 
 • Hygiena pohybové činnosti, Tělovýchovné instituce
8.A,B - Rov
 • Nebezpečí kolem nás. Domácí násilí. 
 • Plánované rodičovství, problémy těhotenství. Antikoncepce.
 • Reprodukční zdraví dospívajících a možná ohrožení.

 • Co k lásce patří a co ne.

9.B,C - Rov
 • Bezpečnost v silničním provozu
 • Poskytování první pomoci
 • Sexuální výchova - Partnerské vztahy 
 • Máme se rádi, chceme lásku, na děti máme čas, plánované rodičovství, těhotenství, porod, péče o dítě, od malého štěstí k velké radosti
7.A,B,C - Etika
 • hlavolamy, kouzla, triky, úkoly…
 • Schopnost spolupráce - základní pravidla spolupráce
 • radost ze společné činnosti a výsledku
 • pracovní skupiny - zhotovíme symbol

Tv - 6.-9.roč - viz MP 2.st.                    


Informace pro nemocné
6.A - Rov 
     po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce 
 • zápisy z hodin 
 • uč.str. - 

8.A,B - Rov 
    po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce
 • uč.str. - PL (viz příloha)
 • uč.str. - 
 • uč.str. - 
 • uč.str. - 

9.B,C - Rov
    po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce 
 •  uč.str. - 
 •  uč.str. -  
 •  uč.str. - 
 •  uč.str. -  
7.A,B,C - Etika
        *PL - viz přílohy
        *Hodiny Etiky jsou vedeny prožitkovou metodou
        *PL - nejsou součástí každé vyuč. hodiny, žákům je kopíruji, je důležité, aby se zajímali o probrané téma u mě (dodatečně dodám, mohou si je taky z přílohy vytisknout sami)
        *Některé PL si mohou doma vypracovat sami, u jiných nelze...když se ve třídě pracuje ve skupinách...
        Absence = deficit, prožít si situaci mohou žáci jenom když jsou přítomni...

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, PIŠTE NA MŮJ ŠKOLNÍ E-MAIL:  gerberyova@zskom1.cz


ĉ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:17
Ċ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:58
Ċ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:58
Comments