Gerberyová K.

Informace pro výuku

6.A,B - Rov 
 • Úvod do Rov, přehled TC, učiva, organizační pokyny 

 • Rodina a širší sociální prostředí - Všichni jsme lidé

 •  Rodina- postavení a role muže a ženy v rodině
 • Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti
8.A,B,C - Rov
 •  Faktory ovlivňující stabilitu rodiny. Jak by měla vypadat ideální rodina. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství, vztahy a pravidla soužití
 • Hledání ideálu, jak najít toho pravého, tu pravou?
 • Sňatek ano, či ne?

 • Neshody v manželství. (Opakování)

9.A,B - Rov
 • Rodina-Rodina a její význam v současnosti, Partnerské vztahy, respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie

 • Rodina dříve a dnes, Detektivem rodinných vztahů, Chování podporující dobré vztahy – naslouchání, dialog,
 • Rodinné krize, problémy současné rodiny
7.A,B,C - Etika
 • Komunikace

 • představování se
 •   základní komunikační pravidla kolektivu
 • zdvořilost

Tv - 6.-9.roč - viz MP 2.st.                    


Informace pro nemocné
    zápis lze okopírovat, dobrovolné úkoly a práci v hodině - NE! 
6.A - Rov 
     po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce 
 • zápis lze okopírovat, dobrovolné úkoly a práci v hodině - NE! 
 • uč.str. - 

8.A,B - Rov 
    po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce
 • uč.str. - PL (viz příloha)
 • uč.str. - 
 • uč.str. - 
 • uč.str. - 

9.B,C - Rov
    po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce 
 •  uč.str. - 
 •  uč.str. -  
 •  uč.str. - 
 •  uč.str. -  
7.A,B,C - Etika
        *PL - viz přílohy
        *Hodiny Etiky jsou vedeny prožitkovou metodou
        *PL - nejsou součástí každé vyuč. hodiny, žákům je kopíruji, je důležité, aby       se zajímali o probrané téma u mě (dodatečně dodám, mohou si je taky z přílohy     vytisknout sami)
        *Některé PL si mohou doma vypracovat sami, u jiných nelze...když se ve třídě   pracuje ve skupinách...
        Absence = deficit, prožít si situaci mohou žáci jenom když jsou přítomni...

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ - PIŠTE NA můj ŠKOLNÍ E-MAIL:  gerberyova@zskom1.cz


ĉ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:17
Ċ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:58
Ċ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:58
Comments