Gerberyová K.

Informace pro výuku
6.A - Rov
 • Úprava potravin, sestavování jídelníčku
 • Civilizační choroby jako důsledek změn životního stylu/způsoby rych.občerstvení/
 • Etické vztahy k nemocnému
 • Základy první pomoci, Rizika siln. a žel. dopravy https://www.youtube.com/user/zachrannykruh   https://www.youtube.com/user/ibesip
 • Zdravotní a preventivní lékařská péče
8.A,B - Rov
 • Závislost, druhy závislosti; Auto-destruktivní závislosti 
 • Jak se ubránit, jak pomoci? Nácvik situací na odmítání drog. Centra odborné pomoci, linky důvěry

 • Shrnutí o návykových látkách

 • Osobní bezpečí - Agresivita patří k životu…?

 • Nebezpečí kolem nás. Domácí násilí

9.B,C - Rov
 • Zdravá výživa je půlkou našeho zdraví, jak se nestát obětí reklamy ve výživě
 • Prevence zneužívání návykových látek…a společenská nebezpečnost
 • Důvody vzniku závislosti
 • Drogy aneb jak se nestát závislým
7.A,B,C - Etika
 • sebeprezentace, volba povolání 
 • podpora sebeoceňování
 • Pozitivní hodnocení druhých - v běžných podmínkách, projevování pozornosti a laskavosti, připisování pozitivních vlastností druhým
 • vyjádření uznání, účinnost pochvaly, správná reakce na pochvalu          


Tv - 6.-9.roč - viz MP 2.st.                    


Informace pro nemocné
6.A - Rov 
     po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce 
 • zápisy z hodin 
 • uč.str. - 116 - 127 

8.A,B - Rov 
    po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce
 • uč.str. - PL (viz příloha)
 • uč.str. - 109 - 111
 • uč.str. - 112 - 114
 • uč.str. - 115 - 119

9.B,C - Rov
    po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce 
 •  uč.str. - 108 - 109
 •  uč.str. - 110 
 •  uč.str. - 111
 •  uč.str. - 112 
7.A,B,C - Etika
        *PL - viz přílohy
        *Hodiny Etiky jsou vedeny prožitkovou metodou
        *PL - nejsou součástí každé vyuč. hodiny, žákům je kopíruji, je důležité, aby se zajímali o probrané téma u mě (dodatečně dodám, mohou si je taky z přílohy vytisknout sami)
        *Některé PL si mohou doma vypracovat sami, u jiných nelze...když se ve třídě pracuje ve skupinách...
        Absence = deficit, prožít si situaci mohou žáci jenom když jsou přítomni...

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, PIŠTE NA MŮJ ŠKOLNÍ E-MAIL:  gerberyova@zskom1.cz


ĉ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:17
Ċ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:58
Ċ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:58
Comments