Gerberyová K.

Informace pro výuku  LISTOPAD

6.A - Rov 
 • Rozvoj osobnosti a osobní bezpečí - Duševní a tělesné zdraví, Péče o zdraví 
 • Osobnost člověka a jeho formování, možnosti ovlivňování vývoje osobnosti 
 • Vyrovnávání se s problémy, řešení… 
 • Způsoby chování v krizových situacích 
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí
8.A,B,C - Rov
 • Člověk ve zdraví a nemoci - Co je zdraví? Jak chápeme nemoc? Zdravotní preventivní a lékařská péče . Ochrana před přenosnými chorobami, cesty přenosu nákaz, prevence  
 • Rozumět a pomáhat nemocným, jak o ně pečovat. Stravování nemocných. Podávání léků.
 • Prevence léčení přírodními prostředky. 
 • Hrozba civilizačních chorob. (Opakování)

  Zdravá výživa - To mám ale hlad.

 • Vliv výživy a způsobu stravování na zdraví člověka.

9.A - Rov
 • Péče o duševní zdraví, sebepoznání, sebepojetí, zdravý vztah k sobě i druhým
 • seberegulace, sebeorganizace činnosti a chování-cvičení sebekontroly, sebeovládání, zvládání problém. situací, stanovení osobních cílů a postup. kroků k jejich dosažení
 • Hygienou ke zdraví člověka, hygiena všedního dne
 • Plán prevence civilizačních chorob
7.A,B,C - Etika
 • KomunikaceTv - 6.-9.roč - viz MP 2.st.                    


Informace pro nemocné
    zápis lze okopírovat, dobrovolné úkoly a práci v hodině - NE! 
6.A - Rov 
     po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce 
 • zápis lze okopírovat, dobrovolné úkoly a práci v hodině - NE! 
 • uč.str. - 106
 • uč.str. - 108
 • uč.str. - 110
 • uč.str. - 113
8.A,B,C - Rov 
    po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce
 • uč.str. - 84
 • uč.str. - 87
 • uč.str. - 89
 • uč.str. - 91
 • uč.str. - 92
 • uč.str. - 103                    
9.A - Rov
    po nemoci si dopíši zápisy z hodin a doplním zadané práce 
 •  uč.str. - 88
 •  uč.str. - 90
 •  uč.str. - 92 
 •  uč.str. - 97
7.A,B,C - Etika
        *PL - viz přílohy
        *Hodiny Etiky jsou vedeny prožitkovou metodou
        *PL - nejsou součástí každé vyuč. hodiny, žákům je kopíruji, je důležité, aby       se zajímali o probrané téma u mě (dodatečně dodám, mohou si je taky z přílohy     vytisknout sami)
        *Některé PL si mohou doma vypracovat sami, u jiných nelze...když se ve třídě   pracuje ve skupinách...
        Absence = deficit, prožít si situaci mohou žáci jenom když jsou přítomni...

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ - PIŠTE NA můj ŠKOLNÍ E-MAIL:  gerberyova@zskom1.cz


ĉ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:17
Ċ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:58
Ċ
Klára Gerberyová,
21. 1. 2018 14:58
Comments