Matematika


POMŮCKY A PROGRAMY PRO VÝUKU

Pythagorova věta

Pythagorova věta, Pythagorejský trojúhelník, Pythagorejská čísla a jejich výpočet

Lineární funkce

Lineární funkce y = kx + q (Excel)

Pravoúhlá soustava souřadnic

Pravoúhlá soustava souřadnic, procvičování souřadnic bodů (Excel)

Dělitelnost přirozených čísel

Vypočítá násobek, nejmenší společný násobek, dělitel, největší společný dělitel, rozklad na součin prvočísel

Ludolfovo číslo pí

Prvních 1000 desetinných míst Ludolfova čísla pí

Zajímavosti o Ludolfově čísle pí

Zajímavosti o Ludolfově čísle pí, historie, mnemotechnická říkačka

Tabulka prvočísel

Tabulka prvočísel menších než číslo 1000

Obvody a obsahy

Obvody a obsahy rovinných obrazců pro ZŠ

Procvičování sčítání

Procvičování sčítání přirozených čísel

Procvičování odčítání

Procvičování odčítání přirozených čísel

Procvičování násobení

Procvičování násobení přirozených čísel

Pracovní sešity - Mgr. Slavomír Kočí

Pracovní sešity do matematiky pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia

Dělení se zbytkem

Program vydělí dvě čísla, výsledný podíl je zobrazen se zbytkem

Dělení

Program vydělí dvě čísla, výsledný podíl je zobrazen jako desetinné čísloMATEMATIKA NA INTERNETU

Materiály pro výuku matematiky

Materiály pro výuku matematiky - ZŠ Na Beránku v Praze 12

Matematika na internetu

Matematika na internetu - ZŠ Na Beránku v Praze 12

Úpravy rovnic

Procvičování ekvivalentních úprav rovnic

Úpravy rovnic pomocí vah

Názorné řešení rovnic pomocí rovnoramenných vah

Fyzikální, matematické a chemické tabulky

Fyzikální, matematické a chemické tabulky, on-line převodník jednotek, základní fyzikální konstanty

Cifrikova matematika

Cifrikova matematika - užitečné stránky o matematice

Zábavná matematika

Matematická kouzla, aritmetické hry, algebra hrou, číselné rébusy

Nesnesitelně snadná matematika

Nesnesitelně snadná matematika pro ZŠ

Platónská tělesa

Co je Platónské těleso, historie (Wiki)

Papírové modely těles

Papírové modely - krychle, kvádr, hranoly, válec, kužel, jehlan ...

Názvy velkých čísel

Pojmenování velkých čísel v USA a u nás (Wiki)

Seznam čísel

O číslech a skupinách čísel (Wiki)

Matematické aplety

Matematické JAVA aplety (Java 1.4)

Pracovní listy

Pracovní listy (angl.)

Milionář

Milionář pro prvňáky

Testy z matematiky

Online testy z matematiky (angl.)

Výukové materiály ZŠ Nýřany

Výukové materiály ZŠ Nýřany pro interaktivní tabuli a PC

Výukové materiály ZŠ Tatenice

Výukové materiály ZŠ Tatenice pro interaktivní tabuli a PC

Řešení slovních úloh

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic s jednou neznámou

Výukové materiály ZŠ Milady Horákové HK

Výukové materiály ZŠ Milady Horákové HK

Základní konstrukce v trojúhelníku

Výšky, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná

Online testy

Online testy (slov.)

Pracovní listy

Pracovní listy (angl.)

Výukové materiály pro základní školy

KATALOG nekomerčních výukových materiálů nejen z matematiky

Hry

Početní výkony, zlomky (angl.)

Procvičování násobení a sčítání

(angl.)

Matnet

Web, který se věnuje převážně matematice pro ZŠ

Khan Academy

Proslulá Khanova Akademie. Výuková videa nejen z matematiky (angl.)

Math-drills.com

Web, s pracovními listy pro matematiku ZŠ

Khanova škola

Proslulá Khanova škola. Výuková videa nejen z matematiky (český překlad)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:02 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:01 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:08 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:06 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:10 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:04 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:13 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:00 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:13 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:10 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  5. 1. 2015 6:14 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:03 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:07 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:11 Admin ZŠ
ċ

Zobrazit
  3. 1. 2015 6:09 Admin ZŠ